Onderwijs » Kunst & Cultuur op School » Terugblik Voorjaarsbijeenkomst 2023

Terugblik Voorjaarsbijeenkomst 2023

Op 12 april organiseerde Team Kunst & Cultuur op School de jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst. Deze inspirerende middag is bedoeld voor alle culturele aanbieders en het onderwijs in Breda.
Aanbieders krijgen zo de kans om te laten zien welke programma’s ze voor het basisonderwijs in huis hebben om inspirerende lessen te geven op de basisschool. 

Een kleurrijke en inspirerende middag vol workshops en ontmoetingen
Het was weer een inspirerende middag waarbij aanbieders hun mooie producten aan het onderwijs en aan elkaar konden tonen. De sfeer was fantastisch en we horen van de ICC'ers die er waren dat het weer zeer waardevol was en ze geïnspireerd naar huis zijn gegaan. Ook vertelden aanbieders dat ze blij waren met deze jaarlijkse meeting als moment waarop je elkaar als collega's weer eens ontmoet en je je bewust wordt van het waardevolle netwerk waarvan je deel uitmaakt. Bij sommigen resulteerde dat spontaan in nieuwe ideeën voor verbindingen met elkaar, met mogelijk gezamenlijk te ontwikkelen nieuw aanbod voor de toekomst. Daar worden wij blij van!

Bij Nieuwe Veste was een kleurrijk scala aan programma’s te zien voor het basisonderwijs. Niet alleen voor cultuureducatie, maar ook voor verdiepend aanbod met andere domeinen, zoals natuur & duurzaamheid, sport & bewegen, verkeer, welzijn & gezondheid en wetenschap & techniek.
De opdracht die we aanbieders meegaven voor hun presentaties op deze dag was om de bezoeker zo veel mogelijk zelf te laten ervaren wat de leerling beleeft bij het betreffende aanbod. Wat zie je de leerling doen, welke competenties worden aangesproken en hoe ervaar je het zelf als je er mee aan de slag gaat?

Kunst en Technologie
De middag begon met een plenaire opening in de concertzaal van Nieuwe Veste, geopend door Hilda Vliegenthart, directeur Nieuwe Veste. Tijdens dit moment werd zoals gebruikelijk een actueel onderwerp belicht. Deze keer lag de focus op kunst & technologie. Wat is dat eigenlijk? In welke vormen zien we dat terug in de wereld om ons heen en wat kunnen we ermee in het basisonderwijs? Dit werd gevolgd door mooie voorbeelden van het aanbod in deze lijn wat nu voor scholen via EducatieWijzer Breda in te kopen is.
Daarna werd er in drie lokalen de gelegenheid gegeven een workshop te volgen waarin de verbinding kunst en technologie centraal stond. In de gang grenzend aan de Concertzaal was zelfs een speciaal straatje ingericht met al het aanbod wat in deze lijn nu in te kopen is voor komend schooljaar.

Aanbod op de EducatieWijzer Breda
Om 18.00 uur sloot de bijeenkomst en werd de digitale poort van EducatieWijzer Breda open gezet. De scholen kunnen nu aan de slag om voor het nieuwe schooljaar uit al het mooie aanbod daarop een verdiepend jaarprogramma samen te stellen voor hun leerlingen. 


    
 Foto's door Ellen van Doorn