Onderwijs

Voor docenten

Nieuwe Veste biedt op verschillende manieren ondersteuning aan scholen en schoolteams. Zo kunnen we adviseren en ondersteunen bij het kiezen en implementeren van lesmethodes en doorlopende leerlijnen in één of meerdere disciplines. Nieuwe Veste verzorgt teamtrainingen, bijscholings- en inspiratie bijeenkomsten voor leerkrachten en trainingen rondom een bepaalde discipline of techniek en  inspirerende workshops rondom een bepaalde lesvorm of een thema.

Ondersteuning & Advies
Naast een aantal vaste producten levert Nieuwe Veste vooral maatwerk. We werken vraaggericht, door in gesprek te gaan met school. De visie, ideeën en het niveau van de school zijn altijd leidend. Behalve het ontwikkelen van aanbod kunnen de medewerkers van Nieuwe Veste directies en cultuurcoördinatoren en docenten ook ondersteunen bij de ontwikkeling van eigen lessen of bij het organiseren van projectweken en cultuurdagen. Nieuwe Veste denkt graag mee en vertaald met de school de wensen van de school naar passende workshops, lessen en projecten.

Werkstuk docenten Prinsentuin Van CoothTeamtraining
Stel, je wilt als school één of meerdere kunstdisciplines structureel aanpakken. Dan kun je kiezen voor de aanschaf of verdieping van een methode of externe ondersteuning zoeken. Nieuwe Veste heeft de ervaring dat dit schoolbreed veel in beweging zet. Cultuureducatie krijgt een impuls, doordat je er met z’n allen mee bezig bent. Docenten verleggen hun grenzen en kunnen hun kwaliteiten beter inzetten d.m.v teamtrainingen. Leerlingen komen in aanraking met een inspirerende creatieve omgeving, met creatieve disciplines, materialen, instrumenten en technieken en met kunstenaars.
Voorbeeld: werkstukken docententeam Prinsentuin Van Cooth

CCO
Er bestaan verschillende (korte) opleidingen die docenten helpen bij het opzetten en uitvoeren van (beleid voor) cultuureducatie. In Breda wordt de cursus CCO aangeboden door Cultuurwinkel Breda. CCO staat voor cultuurcoördinatoren voor cultuurbeleid en onderbouw.
Meer informatie