Onderwijs

Voorschoolse Educatie

Kinderen leren het meeste in de eerste vier jaar van hun leven. De peuterfase is hét moment om de basis te leggen voor de ontwikkeling van creativiteit en flexibiliteit.

Nieuwe Veste zet zich in om samen met de culturele aanbieders in Breda aanbod te ontwikkelen en aanbieden passend in het voorschoolse educatie. Dat doen we door:

1. het geven van advies aan de kinderdagopvang over hoe ze cultuureducatie in kunnen zetten in hun programma
3. het ontwikkelen en uitvoeren van aanbod op vraag van de kinderdagopvang, waar mogelijk door / met culturele aanbieders uit Breda
5. het uitzetten van scholing voor pedagogische medewerkers in CultuurAcademie Breda

Maatwerk
De consulent 0-4 jaar denkt samen met collega's en de stad graag met u mee over uw wensen. Nieuwe Veste beschikt over een breed netwerk van vakkrachten: professionele kunstenaars, theatermakers, dansers en muzikanten met ervaring in cultuureducatie die in gezamenlijkheid een programma kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Onze boodschap is: ‘je hoeft het niet alleen te doen’. Samen met jou kunnen we de kinderen een breed spectrum aan cultuur laten beleven. We brengen expertise, geven inspiratie, tips en tools om zelf actiever met kunstdisciplines en culturele onderwerpen aan de slag te gaan. We ondersteunen  en helpen ook graag mee bij het organiseren van bijzondere workshops, lessen en projecten.