Advies

De consulent cultuureducatie van Nieuwe Veste zijn onafhankelijke bemiddelaars. Nieuwe Veste heeft van de gemeente Breda de opdracht gekregen deze stedelijke functie uit te voeren.
​Consulenten ondersteunen kinderdagverblijven bij het uitwerken van een visie op cultuureducatie passend bij hun pedagogische visie en wensen. Consulent cultuureducatie

  • maakt met het Kinderdagverblijf een 0-meting; wat is er al in huis en wat doet men al aan kunst & cultuur
  • ​ondersteunt bij het uitwerken van een cultuureducatieprogramma
  • attendeert ze op het actuele aanbod in de stad en helpt met verbinden met de aanbieder
  • ​adivseert bij mogelijke subsidies en ondersteunt bij het uitwerken van de aanvfraag
  • adviseert aanbieders bij het ontwikkelen van cultuureducatie voor 0-4 jaar

Wens je een gesprek of meer informatie neem contact met ons op. Mail naar onderwijs@nieuweveste.nl