Onderwijs

Workshops, lessen & projecten

Nieuwe Veste ontwikkelt in samenwerking met scholen kennismakingsworkshops, verdiepende lessenseries en speciale projecten waarin leerlingen actief aan de slag gaan met een of meerdere van de volgende culturele disciplines: muziek, theater, dans, beeldende kunst, architectuur en design, media en fotografie, literatuur en erfgoed.

De activiteiten worden ontwikkeld rondom een thema, discipline en/of techniek en kunnen schoolbreed en / of vakoverstijgend worden ingezet. We hebben een aantal vaste producten maar werken veelal op maat. De workshops, lessen en projecten worden gegeven door enthousiaste, ervaren vakdocenten van Nieuwe Veste. Zij spelen in op de samenstelling en het niveau van de groep die ze voor zich hebben en passen de activiteiten daarop aan. Nieuwe Veste is sterk in het ontwikkelen van multidisciplinaire en vakoverstijgende projecten.
 

Voorbeelden

Seniorenorkest op school
Het Nieuwe Veste Plusorkest, beter bekend als Seniorenorkest, is erg actief! Het orkest repeteert wekelijks op de woensdagochtend onder de bezielende leiding van Jan Vos in de concertzaal van Nieuwe Veste. Het repertoire van het seniorenorkest is behoorlijk afwisselend. Van Vivaldi tot Lady Gaga, Van Klezzmer tot Spaanse volksmuziek! In april gaf dit orkest een interactief concert voor een aantal klassen van de St. Josephschool. Een daverend succes!

Bekijk het filmpje van het concert op de St. Josephschool:

Kom mee naar buiten
In het vakoverstijgend project ‘Kom mee naar buiten’  is landgoed De Burgst het uitgangspunt van alle activiteiten. Dit project maakt een koppeling tussen landschapserfgoed en verschillende kunstdisciplines. De kinderen leren dat er een stukje geschiedenis vlakbij is en dat er in hun directe omgeving veel moois is als ze er goed naar kijken.
Er zijn workshops o.l.v. Nieuwe Veste-docenten en de leerlingen bezoeken het landgoed, de zorgboerderij en de kinderboerderij. Ook maken ze een GPS-wandeling langs het erfgoed in de buurt. Vaak is dat een leuke inspiratiebron voor de workshops.
Dit project is geschikt voor elke school in de buurt van landerijen of natuurgebied.

Blaasmuziek is cool
In dit project van vijf lessen maken de leerlingen van groep 5 en 6 kennis met de verschillende instrumentengroepen van een harmonie. De groepsleerkracht, vakleerkracht van de school of van Nieuwe Veste verzorgt een openingsles over blaasinstrumenten en -orkesten. In de volgende drie lessen komen drie instrumentale docenten van Nieuwe Veste de instrumentengroepen laten horen, zien en uitproberen: houten blaas-, koperen blaas- en slaginstrumenten. Ook worden vijf nieuwe liederen aangeleerd.
De slotles door eigen of vakdocent bereidt de leerlingen voor op het concert van de plaatselijke harmonie of fanfare, waar de leerlingen en de ouders voor worden uitgenodigd. Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich dan aanmelden voor proeflessen op een instrument naar keuze.

Taalatelier
In het naschoolse taalatelier krijgen basisschoolleerlingen met een kleine taalachterstand een jaar lang extra taalonderwijs. D.m.v. kunsteducatie leren de kinderen woorden te verbeelden, waardoor de woordenschat vergroot kan worden. In een ontspannen omgeving leren kinderen extra woorden op een zinvolle, uitdagende en creatieve manier. De kinderen leren en creëren taal vanuit hun interesse.
Bovendien leren ze zich presenteren, samenwerken, ervaringen delen, een taak uitvoeren, zelfstandig werken en keuzes maken.
Basisschool de Liniedoorn is initiatiefnemer van het Taalatelier en heeft dit traject in nauwe samenwerking met Nieuwe Veste ontwikkeld. Inmiddels wordt het taalatelier ook op basisschool de Wisselaar gegeven.
Bekijk het filmpje

Waanzien
Sinds 29 september 2013 kun je bij het Stedelijk Museum (voorheen MOTI, museum of the image) , op reis door de wereld van Waanzien om de geheimen van de beeldcultuur te ontrafelen. Wil je na het bezoek aan het Stedelijk Museum nog meer aandacht aan Waanzien besteden? Dat kan! Nieuwe Veste ontwikkelde een drietal actieve workshops die uitgaan van de thema’s van Waanzien. Onder begeleiding van een ervaren vakdocent gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze leren onderzoek doen op het internet en vinden hier bronnen voor hun eigen mediaproductie.
Meer over de workshops Waanzien

Voor meer workshops, lessen en projecten bij Nieuwe Veste of Bibliotheek Breda kun je ook kijken op www.cultuurwinkelbreda.nl/index.php/aanbod/po
Zit er niet bij wat je zoekt of heb je vragen? Neem dan vooral contact met ons op.