Samen met » Verhalen uit de ACT » Als je me echt zou kennen, zou je weten dat...

Als je me echt zou kennen, zou je weten dat…

Op woensdag 9 maart om 21.30 uur zond RTL4 het programma ‘Als Je Me Echt Zou Kennen’ uit.
In deze uitzending gaven de bewoners van verzorgingshuis Elisabeth uit Breda een kijkje in hun leven. Ze lieten ons een blik werpen op wat er onder hun ‘ijsberg’ zit, waardoor er mededogen en begrip ontstaat bij hun medebewoners. Diverse ouderen, gingen ‘over de streep’. Veel van hen realiseerden zich dat een groot deel van wat ze dénken te weten van elkaar, gebaseerd is op vooroordelen. Met alle neuzen dezelfde kant op, zagen we in de uitzending een buitengewoon boeiend, leerzaam en uniek project én proces ontstaan. Inspirerend voor veel ouderen in heel Nederland!

 
Uit een onderzoek onder 12.000 ouderen (65+) in de regio West-Brabant blijkt 47% daarvan zich eenzaam te voelen. GGD West-Brabant en Stichting Nieuwe Veste in Breda besloten na dit vooronderzoek gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe kansrijke concepten om de sociale vitaliteit van ouderen te vergroten en daarmee de eenzaamheid onder deze ouderen tegen te gaan. Net als scholen zijn verzorgingshuizen vaak een plaats voor gedrag van uitsluiting en intolerantie. Veel bewoners geven te kennen dat zij eenzaamheid ervaren. Dit gevoel komt deels voort uit het geringe contact dat zij met elkaar hebben. Uit de interviews blijkt ook dat de bewoners elkaar niet goed kennen, dat ze moeite hebben om elkaar te vinden en om elkaars verhaal en levensgeschiedenis te delen. Bewoners die niet passen in het ‘normale’ patroon, mogen niet meedoen aan activiteiten, er wordt over geroddeld en er is soms sprake van intimidatie. Wat gebeurt er als je een groep ogenschijnlijk dezelfde mensen, in dit geval ouderen in een verzorgingshuis, samenbrengt, uitdaagt om buiten hun comfortzone te treden en hen dan deze wereldberoemde zin laat afmaken:“ als je me echt zou kennen, zou je weten dat …”
 
Wat houden ouderen voor elkaar of anderen verborgen? Wat kan er gebeuren als je met elkaar in gesprek gaat en praat over de dingen die er echt toe doen? Gekoppeld aan de zogenaamde Challenge Day werken GGD West-Brabant en Stichting Nieuwe Veste samen met Stichting Elisabeth om door middel van het aanbieden van diverse workshops begeleid door hun activiteitenbegeleider, een kunstvakdocent en gezondheidscoach, om door middel van kunst een oplossing te bieden ter preventie van het gevoel van eenzaamheid. Als resultaat van het beleven van deze Challenge Day en gezamenlijk ‘over de streep’ gaan, het bekijken van de uitzending en het delen van bijzondere verhalen zijn er verschillende veranderingen merkbaar bij de bewoners.
 
Nu al blijkt dat ze elkaar meer opzoeken, meer luisteren naar elkaar en elkaar bijvoorbeeld op gaan halen om aan activiteiten deel te nemen. Er is inmiddels een groep Theater en een groep Tekenen/Schilderen/Druktechnieken met docenten van Nieuwe Veste gestart in één van de verzorgingshuizen van Stichting Elisabeth. Hier herontdekken ze talenten waar ze in hun jeugd van genoten. Bijvoorbeeld toneelspelen of zingen. Het uitwisselen van bijzondere momenten over de eerste ontmoeting met hun grote liefde, hoe en waar was je eerste kus, welke muziek en liedjes roepen die mooie momenten weer op. Ook is het mooi om te zien hoe ze talenten ontdekken die ze nooit hadden gedacht te bezitten. Zo hebben ook een aantal bewoners het tekenen en schilderen serieus opgepakt en zijn zij nieuwsgierig en fanatiek bezig met het leren van allerlei nieuwe technieken waardoor de mooiste werken ontstaan. Een bewoner is op dit moment zelfs bezig met het maken van een abstract schilderij. De deelnemers van de de tijd, de eerste kus en de eerste verkering. Naast Breda zijn er ook pilots gestart in Bergen op Zoom en Roosendaal. De ervaringen hiervan worden meegenomen in de ontwikkeling van een programma dat ingezet kan worden om de sociale vitaliteit van ouderen te verbeteren, ter preventie van het gevoel van eenzaamheid onder ouderen. De uitzending kwam tot stand door een samenwerking tussen GGD West- Brabant, Stichting Elisabeth, Stichting Nieuwe Veste en PoshProductions. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door VSB- fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds voor Cultuur Participatie en Kunstbalie.
 
Meer informatie over de bijzondere samenwerking op http://www.ggdwestbrabant.nl, www.nieuweveste.nl, http://www.elisabethbreda.nl en www.poshproductions.nl