Samen met » Verhalen uit de ACT » Meer muziek in de klas

Meer muziek in de klas

Goed cultuuronderwijs is belangrijk! Voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving.

Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert het doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. 
 
Impuls voor Muziekonderwijs
Om muziekonderwijs te stimuleren heeft de overheid de regeling Impuls Muziekonderwijs in het leven geroepen. Met deze subsidieregeling kunnen scholen de leerkrachten trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen als culturele instellingen, gezelschappen, podia, docenten, harmonieën, brassbands, fanfares en orkesten.

Scholen
Het is de bedoeling dat scholen hiermee de deskundigheid van hun docenten vergroten en structureel muziekles gaan verzorgen. Ruim 17 basisscholen in Breda zijn bezig met een aanvraag voor de regeling Impuls Muziekonderwijs. Zij worden hierbij ondersteund door de Cultuurwinkel Breda, onderdeel van stichting Nieuwe Veste. Samen met de Cultuurcoaches van de Cultuurwinkel maken de scholen in Breda keuzes voor cultuureducatie vanuit hun eigen visie. Daarbij wordt gekeken naar wat de school wil, al doet en wat de mogelijkheden zijn. Dit resulteert in een programma op maat voor elke school.
 
Plezier voorop
Centraal staat uiteraard het kind, dat we plezier willen laten beleven aan muziek. We gunnen elk kind een muzikale ontwikkeling door ze te leren bewust om te gaan met gevoelens die muziek bij ze oproept. Zowel bij het luisteren naar muziek als bij het zelf maken ervan. Muziek heeft een enorme betekenis voor mensen en draagt bij aan sociale, emotionele en denkvaardigheden. Kinderen  leren niet alleen te ervaren dat muziek iets met ze doet, maar we maken ze er ook bewust van dat ze er zelf iets mee kunnen doen. Van zingen, spelen en improviseren tot componeren, luisteren en bewegen.

De regeling Impuls Muziekonderwijs
Eind 2014 maakte minister Bussemaker bekend dat zij tot 2020 € 25 miljoen extra beschikbaar stelt voor muziekonderwijs op basisscholen, door de deskundigheid van leerkrachten te vergroten.