Samen met » Verras jezelf bij Nieuwe Veste » Nieuwe merknaam: Nieuwe Veste

​Nieuwe merknaam: Nieuwe Veste

Gepubliceerd: voorjaar 2018

In 2017 hebben we besloten om de merken: de Bibliotheek Breda, Nieuwe Veste centrum voor de Kunsten Breda en de Cultuurwinkel Breda los te laten. We bundelen onze krachten in een vernieuwde dienstverlening en gaan verder onder één merknaam: Nieuwe Veste.
 
Uit onderzoek onder medewerkers, klanten, relaties en inwoners uit Breda bleek dat er een grote behoefte is aan meer samenhang tussen de merken in de organisatie en dat het voeren van één merk beter aansluit op onze nieuwe koers.
 
Nieuwe Koers
Nieuwe Veste is een organisatie die door middel van haar kennis en ervaring op het gebied van taal- en creativiteitsontwikkelingbijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk functioneren. Daarbij zetten we kunst in voor een frisse blik op de wereld om ons heen. We willen alle kinderen een culturele basis meegeven, jongeren stimuleren om hun blik op de wereld te verbreden en participatie onder volwassenen faciliteren. Voor eenoptimale aansluiting bij wat er leeft in Breda legt Nieuwe Veste derelatie tussen het culturele veld, organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg & gezondheid en de inwoners van de stad.Samen met deze partners werken we aan een sociaal en cultureel levendig Breda.
 
Taal betekent meedoen en erbij horen
Met taal kun je je uitdrukken, communiceer je met andere mensen, deel je gevoelens, stel je vragen. Daardoor begrijp je de wereld om je heen beter. Spreken, lezen en schrijven zijn dan ook basisvaardigheden die maken dat iemand volwaardig mee kan doen in de maatschappij.
 
Creativiteit en kunst doen je goed
Cultuur zorgt voor samenhang tussen diverse groepen en stimuleert ontmoetingen. Cultuur beweegt je, ontroert, zet aan totdenken en laat je kennismaken met nieuwe werelden. Daaromdraagt cultuur, van het genieten van het aanbod van een cultureleinstelling tot het zelf beoefenen van kunst, bij aan maatschappelijke participatie.
Tegelijkertijd maakt cultuur uitdagingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs zichtbaar en bespreekbaar.
 
Taal, creativiteit & kunst voor iedereen
Als taal, creativiteit en kunst zo veel waarde hebben, dan moet iedereen daar ook mee in aanraking kunnen komen. Niet toevallig of uit eigen beweging, maar vanzelfsprekend. Omdat iedereen in Breda, oud en jong, het recht heeft te ontdekken wat taal, creativiteit en kunst kan betekenen. Dit draagt bij aan een sociaal-cultureel levendige stad met inwoners die actief en positief bijdragen aan deBredase samenleving.
 
Nieuwe huisstijl
Bij een nieuwe merknaam hoort ook een nieuwe huisstijl die pastbij onze nieuwe koers en merknaam. We hebben gekozen voor een opvallende kleur roze zodat we als één organisatie goed zichtbaaren herkenbaar zijn voor iedereen in de stad. Het nieuwe logo bestaat uit de letters Nieuwe Veste met een ‘gekke’- e - , deze speelse letter symboliseert ons creatief karakter. Daarnaast hebben we een verzameling van spannende lijnen die onze organisatie verbindt met anderen. Als je goed kijkt, kun je inde lijnen de letters van Nieuwe Veste ontdekken.
 
Natuurlijk kun je nog steeds cursussen en lessen volgen, boeken en materialen lenen en deelnemen aan onze activiteiten. We gaan wel ons huidige aanbod, in samenwerking met en afgestemd op andere aanbieders, stap voor stap ombouwen om meer inwoners van Breda te bereiken met taal, creativiteit en kunst.
 
Nieuwe Veste is er voor iedere Bredanaar die zichzelf wil ontdekken. We prikkelen, samen met andere organisaties, de zintuigen op het gebied van taal, creativiteit en kunst. Cultuur maakt het leven zoveel mooier.
 
Dus verras jezelf bij Nieuwe Veste!