Projecten

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Alle culturele organisaties in de gemeente Breda, die in hun vrije tijd met kunstbeoefening bezig zijn, kunnen bij het Infopunt Amateurkunst Breda terecht voor informatie en ondersteuning. Je kan hierbij denken aan vragen over ledenwerving, publieksbereik, subsidie en fondsenwerving, geschikte locaties etc. Daarnaast organiseert Nieuwe Veste activiteiten die ervoor zorgen dat amateurkunstenaars een podium krijgen in de stad en worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Ben je amateurkunstenaar of een amateurvereniging en heb je een vraag of idee? Heb je plannen voor een speciaal concert, voorstelling of project en heb je behoefte aan iemand die meedenkt, kan adviseren of doorverwijzen naar een geschikte partner?
Neem dan contact op met de consulent amateurkunst.

Consulent amateurkunst Nieuwe Veste is Katja Neurink.