Samen met » Verras jezelf bij Nieuwe Veste » Wij gaan veranderen: nieuwe koers, nieuwe merknaam, nieuwe contactgegevens

Wij gaan veranderen: nieuwe koers, nieuwe merknaam, nieuwe contactgegevens

Gepubliceerd: voorjaar 2017

Wij gaan veranderen! Graag vertellen wij jou over onze nieuwe koers en nieuwe merknaam. Ook onze contactgegevens veranderen per 1 juni 2017. Hieronder lees je er alles over.

Nieuwe merknaam: Nieuwe Veste 
Wij hebben besloten om onze merken de Bibliotheek Breda, Nieuwe Veste centrum voor de Kunsten Breda en de Cultuurwinkel Breda los te laten en verder te gaan onder één merknaam: Nieuwe Veste. Daarmee wijzigen ook onze contactgegevens.
Uit onderzoek onder medewerkers, klanten, relaties en inwoners uit Breda bleek dat er een grote behoefte is aan meer samenhang tussen de merken in de organisatie en dat het voeren van één merk beter aansluit op onze nieuwe koers.

Nieuwe Koers
Stichting Nieuwe Veste, waar de Bibliotheek Breda, Nieuwe Veste centrum voor de Kunsten Breda en de Cultuurwinkel Breda onderdeel van zijn, verandert van koers. Van uitlenen van boeken, geven van lessen & cursussen en verbinden van de cultuursector met scholen verleggen we onze focus.  
Wij willen een bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkeling en burgerschap van alle inwoners van Breda, door een rol te spelen in het aanreiken van taal- en creativiteitsontwikkeling en het toegankelijk maken van kunst. Daarbij willen we alle kinderen een basis meegeven, jongeren stimuleren hun blik op de wereld te verbreden en volwassenen in staat stellen te participeren. Dit doen we door nóg meer samen te werken met partners in de stad aan een sociaal en cultureel levendig Breda.

Taal betekent mee doen en erbij horen
Met taal kun je je uitdrukken, communiceer je met andere mensen, deel je gevoelens en begrijp je de wereld om je heen beter. Spreken, lezen en schrijven zijn dan ook basisvaardigheden die maken dat iemand volwaardig mee kan doen in de maatschappij. 

Creativiteit en kunst doen je goed
Deelnemen aan cultuur, of het nu gaat om het genieten van het aanbod van culturele instellingen of om het zelf beoefenen van kunst, draagt bij aan maatschappelijke participatie. Cultuur beweegt je, ontroert, zet aan tot denken en laat je kennismaken met nieuwe werelden. Tegelijkertijd zorgt cultuur voor samenhang tussen diverse groepen, stimuleert ontmoetingen en levert het een bijdrage aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van uitdagingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur en onderwijs.

Taal, creativiteit & kunst voor iedereen
Als taal, creativiteit en kunst zo veel waarde hebben, dan moet iedereen daar ook kennis mee kunnen maken. Niet toevallig of uit eigen beweging, maar iedereen in Breda, oud en jong, heeft het recht te ontdekken hoe taal, creativiteit en kunst je helpen de wereld beter te begrijpen. Dat draagt bij aan een sociaal-cultureel levendige stad met inwoners die daar een actieve rol in hebben en positief bijdragen aan de Bredase samenleving.

Daarom gaan wij werken vanuit de drie uitgangspunten:
In Breda heeft elk kind in zijn eigen omgeving recht op het ontwikkelen van zijn taalvaardigheden en creativiteit en een kennismaking met kunst.
In Breda kunnen alle jongeren hun creatieve en kunstzinnige vaardigheden inzetten voor het verbreden van hun blik op de wereld.
Alle volwassenen in Breda dragen bij aan een sociaal en cultureel levendige stad.

Samenwerken
Samen met partners in de gebieden zorg, welzijn, cultuur en onderwijs bewegen we mee met wat er leeft in de stad. We zetten onze expertise in om het culturele aanbod van de stad te laten bijdragen aan de realisatie van de doelen van onze maatschappelijke partners. 
Veranderen kost tijd, wij zijn druk bezig om onze nieuwe koers vorm te geven. We staan altijd open voor ideeën en verkennen graag met culturele en maatschappelijke organisaties de mogelijkheden voor samenwerking. 

Nieuwe huisstijl
Bij een nieuwe merknaam hoort ook een nieuwe huisstijl die past bij onze nieuwe koers en merknaam. Momenteel werken we eraan om de nieuwe huisstijl zo snel mogelijk te kunnen presenteren.  Dit betekent dat u ons de komende maanden steeds meer zal zien veranderen. 
We voeren de veranderingen stapsgewijs door. 

Nieuwe contactgegevens
Naast dat we voortaan doorgaan onder de merknaam Nieuwe Veste veranderen ook onze contactgegevens. Vanaf 1 juni 2017 zijn wij niet meer bereikbaar zijn via onze huidige  
e-mailadressen en vaste telefoonnummers. De mobiele telefoonnummers blijven ongewijzigd. 

Wij gaan per 1 juni veranderen
VAN NAAR
Merknamen
Stichting Nieuwe Veste    
De Bibliotheek Breda        
Nieuwe Veste centrum voor de kunsten Breda    
Cultuurwinkel Breda    
Merknaam
Nieuwe Veste
Telefoonnummers    
076-5299500    
076-5299600 
Telefoonnummer
076-2003200
E-mailadressen
…@breda.nl
E-mailadressen*
…@nieuweveste.nl
*Je ontvang voor 1 juni via een persoonlijk bericht het e-mailadres van uw contactpersonen

Vanaf 1 juni zijn wij bereikbaar op de volgende algemene e-mailadressen:
Algemeen: info@nieuweveste.nl
Bibliotheekabonnementen en uitleningen:  bibliotheek.klantenservice@nieuweveste.nl
Cultuurwinkel: cultuurwinkel@nieuweveste.nl
Lessen en cursussen:  leerlingenadministratie@nieuweveste.nl

Ons algemeen adres en de adressen van onze vestigingen blijven gelijk:
Bezoekadres: Molenstraat 6, 4811 GS Breda
Correspondentieadres: Postbus 1951, 4801 BZ Breda

Onze websites blijven voorlopig gelijk, je kunt al je informatie vinden op:
www.nieuweveste.nl | www.bibliotheekbreda.nl | www.cultuurwinkelbreda.nl 
In de toekomst  gaan we de verschillende websites wijzigen, zodat je ons straks gemakkelijk via één website kunt bereiken. 

Natuurlijk kun je nog steeds, zoals je van ons gewend bent, boeken en materialen lenen, cursussen en lessen volgen en deelnemen aan onze activiteiten. We gaan de komende periode nog verder ontwikkelen om zoveel mogelijk Bredanaars kennis te laten maken met taal, creativiteit en kunst.

Wij kiezen voor de toekomst en zien je graag bij Nieuwe Veste.