Taal, creativiteit & kunst
voor iedereen

Jaaroverzicht 2021

Zo is het met ons gegaan: als willoos wuivende bomen in een kwade orkaan zagen wij alles komen en er was geen ontkomen aan.
Fragment uit het gedicht ‘Hoe het stormde’ van Leo Vroman

Een bijzonder jaar noemden we 2020 in ons voorwoord van het jaarverslag van dat jaar. Want in 2020 werden we allemaal overvallen door corona. Aan het einde van dat jaar dachten we dat het in 2021 zeker over zou zijn…

We zijn nu een jaar verder. Voor u ligt het (digitale) jaarverslag van stichting Nieuwe Veste van 2021. Weer een coronajaar. Anders dan 2020, maar soms ook weer niet.

We waren meer ingespeeld op de beperkende maatregelen die werden afgekondigd. Konden beter onze alternatieve dienstverlening op- en doorzetten. Maar vooral: we wisten hoe belangrijk ons werk werd gevonden, juist in tijden dat niet alles meer mag en niet alles vanzelfsprekend is.

U zult versteld staan hoeveel Nieuwe Veste toch heeft ondernomen in 2021. Ondanks alle hele en halve lockdowns ging onze dienstverlening eigenlijk door. Weliswaar met allerlei aanpassingen en dankzij onze medewerkers die met alle creativiteit en liefde de klanten van Nieuwe Veste bleven bedienen. Maar vooral dankzij u. Want u bleef komen, bleef geloven in de kracht van taal, creativiteit en kunst. Dank daarvoor.

Veel leesplezier!

Nieuwe Veste is er voor iedere Bredanaar die zichzelf wil ontdekken. We prikkelen, samen met andere organisaties, jouw zintuigen op het gebied van taal, creativiteit en kunst. Cultuur maakt het leven zoveel mooier. Dus verras jezelf bij Nieuwe Veste!

Onze samenwerking met Nieuwe Veste verduurzaamt onze impact door meer kunst- en cultuurparticipatie tot in de haarvaten van de stad.
Nana Van Moergestel - Artistiek leider Dansnest
Untitled

Onze rol in Breda

Van aanbieder en netwerker naar ontmoetingsplaats voor iedereen in Breda.

Samenwerking met Nieuwe Veste staat garant voor een gezamenlijk aanbod waaraan of waardoor een belangrijk deel van onze deelnemers herstellen, persoonlijk sterker worden en een betere kwaliteit van leven gaan ervaren!
Lieke Jansen - Directeur Bestuurder SMO Breda

Onze rol in Breda

Iedereen in Breda kennis laten maken met taal, creativiteit en kunst. Dát is de ambitie van Nieuwe Veste.

Sinds de verzelfstandiging van Nieuwe Veste in 2012, één van de vier culturele basisinstellingen in Breda, doen we steeds meer. Door vooral meer samen te werken met anderen. Want als je er voor de Bredanaar wil zijn voor wie taal, creativiteit en kunst niet vanzelfsprekend is, moet je dat samen doen. Samen voorkom je versnippering, bied je inspiratie en neem je drempels weg.

Alles wat we bij Nieuwe Veste doen, doen we vanuit één van onze drie rollen voor de stad Breda.

  • Als aanbieder zijn we er met onze basisdienstverlening (Bibliotheek, Lessen en Cursussen en Makersbase) voor iedereen.
  • Als netwerkpartner kom je ons overal tegen: op scholen, in de wijk, de zorg en in je vrije tijd.
  • Ons platform (fysiek en digitaal) is een ontmoetingsplaats voor iedereen!

Door onze focus op samenwerking met lokale netwerken en creatieve aanbieders, ontstaat een ontmoetingsplaats waar je je leven lang terecht kunt. Een ontmoetingsplaats met een rijk en goed aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. Nieuwe Veste jaagt de vorming van deze ontmoetingsplaats aan en wil deze laten uitgroeien tot een niet meer weg te denken onderdeel van de Bredase samenleving.

Het virus herinnerde ons aan wat we zo hartstochtelijk verdrongen hadden: dat we kwetsbare wezens zijn, van de fijnste stof gebouwd. Dat de wereld een soort groot web is waarin we hangen, verbonden met andere wezens via onzichtbare draden van afhankelijkheid en invloed.
Olga Tokarczuk - Nobelprijs voor Literatuur 2018

2021 en Corona

We spreken de taal van de verbeelding. Cultuur doet ertoe, juist in deze tijden die lang, te lang duren.

In 2020 werd de wereld hard geraakt door de coronapandemie. Ook Nederland, de cultuursector, en de stad Breda. Voor het jaar 2021 waren we optimistisch: met vaccins zou het virus snel uit de wereld en uit ons leven zijn. Terug naar ‘normaal’. Hoe anders zou het gaan.

In ‘Donker Licht’, uitgegeven door Nieuwe Veste medio 2021, is dit allemaal terug te lezen. Hoe de coronacrisis de culturele sector en Nieuwe Veste in het bijzonder, heeft geraakt. Hoe het ons overviel, hoe we van lockdown via versoepelingen naar weer een lockdown gingen. Hoe het ons leven en ons collegiaal netwerk beïnvloedde en soms ook ronduit lam legde. Maar ook wat het ons heeft gebracht: van de voordelen van digitaal vergaderen tot een herwaardering van het belang van kunst en cultuur in bange tijden. ‘Donker Licht’ is een terugblik op 2020, en bleek ook actueel voor 2021.

Met onze basisdienstverlening bibliotheek, lessen & cursussen en makersbase zijn we er voor iedereen.

Onze basisdienstverlening vormt de voedingsbodem voor verdere culturele ontwikkeling van Breda en haar inwoners. Met basisdienstverlening bedoelen we de bibliotheek en haar collectie, lessen en cursussen, en de Makersbase als toegankelijke (digitale) werkplaats. Vernieuwing, kwaliteit en toegankelijkheid zijn de uitdagingen voor de komende jaren. Zo kunnen we nog meer doen wat onze klant wil en waar deze behoefte aan heeft. Daarin passen ontwikkelingen als digitalisering en de inpassing van onze basisdienstverlening in de talentontwikkeling van brede doelgroepen.

Fotografie: Stappen & Shoppen
Al jaren werken we succesvol samen met de Makersbase van Nieuwe Veste. Dit gaat prettig, constructief en vol energie, waarin het pakken van kansen voorop staat. Mede hierdoor vinden elke maand onze Coderdojo's plaats. Hier leren we de Bredase jeugd de vaardigheid van programmeren. Een belangrijke 'taal' voor nu en de nabije toekomst.
Peter Brouwers - Voorzitter Stichting BITS

Makersbase, dé creatieve werkplaats van Breda

Bij de Makersbase ligt de focus op het creatieve proces waarbij kunst en technologie elkaar vinden. De Makersbase heeft tijdens de lockdown aangetoond wat de kracht van creativiteit, techniek en innovatie is; de maakactiviteiten werden steeds aangepast aan de omstandigheden. Gelukkig weten Bredase makers van alle leeftijden inmiddels de weg weer te vinden naar de vaste inloopmomenten. Ook de Craft en Tech community breiden zich uit.

Tijdens de inloopmomenten en workshops voor primair en voortgezet onderwijs zagen we een groeiende belangstelling voor het domein kunst en technologie. In september 2021 zijn we gestart met Kidsclub De Makersbazen; elke woensdagmiddag komen 15 jonge makers ‘klooien’ met nieuwe en oude technieken. Aan de hand van een thema of techniek gaan ze onderzoekend aan de slag. Een soort scouting voor jonge uitvinders (8-12 jaar) die hun creatieve skills willen ontwikkelen. Het blijkt een schot in de roos. De kidsclub heeft nu al een wachtlijst.

In oktober zijn we gestart met een cursus 3D-print, waarin volwassenen in vier bijeenkomsten kennis maken met de 3D-printer en de programma’s waarin je je ontwerpen tekent. Er is duidelijk behoefte aan een plek waar je van en met makers leert, creatieve ruimte krijgt en gelijkgestemden vindt.

Gisteren heeft u met behulp van een camera toch tekenles gegeven. En wat is dat goed gelukt! Het geluid en beeld/licht waren ook helder. Uw enthousiasme werkte aanstekelijk, ik ben superblij met mijn tekening van de Coronosaurus!
Xávi, 10 jaar - Deelnemer online les
Styno, 8 jaar, vertelt waarom hij zo graag toneel speelt.

Ontdek jouw creativiteit

Creativiteit is een belangrijke vaardigheid die goed van pas komt in de wereld waarin we leven. En iedereen kan het leren! Vooral door het te gaan doen. Je bent nooit te jong of te oud. Mensen van alle leeftijden leren bij ons door te spelen en plezier te maken. We prikkelen je fantasie en stimuleren je om zelf te maken en mee te doen. Wat je ook kiest, jouw creatieve ontwikkeling staat centraal.

Tijdens de lockdown schakelden we over naar online lessen. Deelnemers van ensembles, koren en diverse theater- en beeldende lessen moesten meer geduld hebben voor ze weer konden starten. Dat cultuur ook zingeving is, was duidelijk: het samen doen en even ontspannen werden hard gemist. Cultuur versterkt de band met je eigen groep en ook met onbekenden. Het was genieten tijdens de gezamenlijke afsluiting in de Stadsgalerij, met een expositie en kleine optredens van muziek, theater en dans.

Voor de allerkleinsten was er Muziek op schoot, Dreumesdans en het Peuteratelier. De Jeugdateliers gingen op bezoek bij het Stedelijk Museum Breda. Theater 60+ hield de geest soepel. Samen leer je meer dan alleen, zoals in het West-Brabants Jeugdstrijkorkest en Instrument en Band. Voor een flinke creatieve boost waren er de Creatieve Werkplaatsen, waar jong en oud meerdere kunstvormen combineerden. Jongeren konden samen optreden in de Theater- en Musicalproducties. Volwassenen gingen weer aan de slag met hun favoriete lessen. Kortom, we zijn weer terug. Voor het nieuwe seizoen staan er nieuwe frisse cursussen op het programma!

De samenwerking met Nieuwe Veste is echt een uitkomst voor Poppodium Phoenix. Als partners vullen we elkaar perfect aan en kunnen we de muziekscene in Breda naar een hoger niveau tillen.
Peter Westerlaken - Poppodium Phoenix

Samen het aanbod versterken

Onze ambitie stopt niet bij iedereen kennis laten maken met taal, creativiteit en cultuur. Kennismaken kan leiden tot je verder willen ontwikkelen, bekwamen en leren. Om er wellicht later je beroep van te gaan maken. Of met veel plezier in je vrije tijd te tekenen, muziek te maken of gedichten te schrijven.

Er zijn uiteraard meer aanbieders in Breda die op dit gebied wat voor je kunnen betekenen. Wij willen graag dat we er samen met hen voor gaan zorgen dat het totale aanbod zo divers mogelijk is en van een goede kwaliteit. Dan kun je naar elkaar verwijzen en blijven doen waar je zelf goed in bent.

Als gesubsidieerde organisatie willen we voorkomen dat we concurrenten zijn of worden met private aanbieders. We willen oppakken waar behoefte aan is en wat wellicht niet zo gemakkelijk is om als private aanbieder ‘alleen’ te doen. We willen mensen bereiken waar het niet vanzelfsprekend voor is, ensembles oprichten en begeleiden. En zo een goede aanvulling zijn op wat er ook aangeboden wordt in de stad en met elkaar de kwaliteit versterken.

Wat leuk om te zien dat dit allemaal bij jullie in huis gebeurt. Dat had ik nooit verwacht bij een bibliotheek.
Deelnemer Samen Online

Samen sociaal online

Nieuwe Veste wil dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Hiervoor zijn taal en digitale vaardigheden onmisbaar. Tijdens de Week van de Mediawijsheid in november stonden we hier extra bij stil met de informatiemiddag Samen Online.

Iedereen was welkom om vragen te stellen over digitale zaken. Bezoekers van jong tot oud namen een kijkje bij het Informatiepunt Digitale Overheid en de diverse informatietafels. Het OV-reisloket gaf advies over onder andere de OV-chipkaart. In het Digi-café van het Digi-Taalhuis Breda kreeg je informatie over reizen. Voor vragen over hulp en zorg in het dagelijkse leven en een kop koffie kon je terecht bij een barista van Regelhulp.

Huh? Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken vroeg aan bezoekers: “Wanneer dacht jij voor het laatst Huh? Wat bedoelt u?” Met deze simpele vraag wilden we graag horen hoe onze klanten de producten, dienstverlening en communicatie van Nieuwe Veste ervaren, zodat we door iedereen worden begrepen.

In de Inspiratiebus kon iedereen kennismaken met praktische technologie voor alledag, zoals handige middelen om veilig en comfortabel te leven en wonen.

Samen Online was een afwisselende middag vol met informatie over digitale mogelijkheden, om mensen wegwijs te maken in de online wereld.

Ik vond het bijzonder om mensen van mijn leeftijd te ontmoeten die onder hele andere omstandigheden werken aan hun talent. Ik besef nu dat het echt niet vanzelfsprekend is om elke week naar pianoles te gaan.
Eva - Deelnemer uitwisseling muziekproject Mexico

175 cursussen,
70 verschillende soorten lessen,
12 ensembles en orkesten

In de disciplines Muziek, Theater, Dans, Musical, Foto/Media, Schrijven en Beeldend hebben we 1960 cursisten en 928 leerlingen. Ook verzorgt Nieuwe Veste de opleiding van ruim 150 leerlingen van Bredase Harmonie & Fanfare verenigingen.

Je komt onze mensen overal tegen

Samen willen we in Breda bouwen aan de talentontwikkeling van specifieke doelgroepen en de inspanningen en initiatieven hiervoor onderling verbinden. We willen talent ontwikkelen op het gebied van taal, creativiteit en kunst en dit laten groeien en bloeien als nooit tevoren. Met name daar waar de private sector het niet alleen (meer) kan, springt Nieuwe Veste in. Zonder de particuliere markt over te nemen. We doen dat voor alle inwoners van Breda, en zeker voor groepen voor wie toegang tot taalvaardigheden, kunst- en cultuureducatie niet vanzelfsprekend, maar juist wel noodzakelijk is om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het gaat om projecten waarin Nieuwe Veste de regie neemt op het ontwikkelen en samenstellen van een passend educatief aanbod met inzet van lokale aanbieders zoals cultuureducatie voor de allerkleinsten, Bibliotheek op school, Bibliotheek aan huis, Digi-Taalhuis, Cultuureducatie binnenschools (CMK), Cultuurintro en Ontdek je talent.

Een activiteit is geen opzichzelfstaand iets. We willen het aanbod in de toekomst meer gaan integreren met andere schoolvakken.
Interne cultuur coördinator

Educatiewijzer Breda; meer dan kunst en cultuur

Binnen het domein Kunst en cultuur bestond voorheen al de KCE-gids met aanbod voor scholen. Nieuwe Veste heeft als platformbeheerder ook anderen de ruimte geboden mee te doen. Samen met onze partners hebben we op verzoek van het onderwijs het platform doorontwikkeld, het gebruiksvriendelijker gemaakt. Ook andere domeinen kunnen nu hun aanbod ontsluiten.

De kern van cultuureducatie draait om het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en hun de kans te bieden hun talenten te ontdekken. Dit is belangrijk om nu en later te kunnen meedoen in onze ingewikkelde maatschappij. Nieuwe Veste Kunst & Cultuur op School organiseert samen met een groot aantal cultuureducatieaanbieders elk jaar een breed en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod dat aansluit bij de wensen van scholen in Breda.

Naast het kunst- en cultuuraanbod bieden de domeinen Natuur en duurzaamheid, Sport en bewegen, Verkeer, Gezondheid en Wetenschap en techniek een educatief aanbod voor het primair onderwijs. Samen hebben we de krachten gebundeld tot een gezamenlijk online platform: Educatiewijzer Breda.

Wij werden helemaal blij van de werkkist van Moppereend. Wat erin zit is ontzettend leuk en we gaan er enthousiast mee aan de slag! Bedankt hoor, hier word ik echt vrolijk van.
Voorleescoördinator Kober n.a.v. het geleende voorleesproject van het boek Moppereend

BoekStart in de Kinderopvang

Kinderen leren het meeste in de eerste vier jaar van hun leven. Vroegtijdig in aanraking komen met rijke taal geeft kinderen een belangrijke basis in hun verdere (taal)ontwikkeling. Met BoekStart zijn Nieuwe Veste en Kober kinderopvang een intensieve samenwerking aangegaan om het leesplezier en de taalontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren.

Nieuwe Veste heeft alle Koberlocaties voorzien van een aantrekkelijke collectie baby-, dreumes- en peuterboeken. Elke locatie heeft een voorleescoördinator die getraind is door Nieuwe Veste. De kinderen worden elke dag voorgelezen en aangemoedigd om zelf boekjes te pakken.

Aan iedere kinderopvanglocatie is een voorleesconsulent van Nieuwe Veste gekoppeld die de voorleescoördinatoren informeert en inspireert. Dit doen we onder andere met nieuwsbrieven en inspiratiebijeenkomsten. Ook zorgen we voor verwerkingsactiviteiten bij de boeken om een thema nog meer tot leven te brengen.

Jaarlijks wordt op iedere Koberlocatie de collectie nagekeken en vernieuwd en wordt er gesproken over het structureel voorlezen. We geven het goede voorbeeld en komen regelmatig op voorleesbezoek. Ook kunnen er vertelkastjes en kant-en-klare voorleesprojecten worden geleend. Op aanvraag organiseren we daarnaast ouderbijeenkomsten en teammeetings rondom het onderwerp voorlezen, of bijvoorbeeld over mediagebruik of het voorlezen aan baby's.

Met deze serie maken we duidelijk dat je je niet hoeft te schamen als je niet goed kunt lezen of schrijven. Er zijn veel mogelijkheden in Breda om hiermee aan de slag te gaan. In deze serie laten mensen zien hoe zij dat deden en wat ze eraan hebben gehad. Stuk voor stuk helden. Niet alleen dat ze zover zijn gekomen, maar ook dat dankzij hen ook anderen durven aan te geven dat ze bepaalde zaken niet begrijpen.
Miriam Haagh - voormalig wethouder Gezondheid, Wijkzaken en Leren

Gewone Helden

Over helden die hun kwetsbare verhaal vertellen om anderen te helpen. 1 op de 6 mensen in Nederland is laaggeletterd en meer dan de helft komt gewoon uit Nederland.

In het programma Nieuwe Helden op BredaNu draait het om hoofdrolspelers Jolanda, Toon, Elly, Jaco en Christ. Zij hebben of hadden moeite met lezen, schrijven en met computers. Zij vertellen waar zij in het dagelijks leven tegen aan lopen en hoe ze daar mee om gaan. Maar vooral dat laaggeletterdheid niets is om je voor te schamen.

Je krijgt een kijkje in hun dagelijkse leven. Waar hun passie ligt en waar ze juist heel goed in zijn.

De eerste aflevering gaat over Jolanda. Haar passie is koken. Haar talent: doorzettingsvermogen. Ze laat zien hoe ze omgaat met laaggeletterdheid en hoe ze zichzelf ontwikkelt.

De première van de serie vond plaats in het kader van de Landelijke week van Lezen en Schrijven. Deze avond kregen de hoofdrolspelers een Oscar uitgereikt door trotse wethouder Miriam Haagh.

Bekijk de aflevering

De vijf hoofdrolspelers zijn Taalambassadeur bij Taalpanel Breda, onderdeel van Taalhuis Breda. Zij geven sinds 2019 presentaties, testen teksten op begrijpelijke taal en motiveren andere laaggeletterden.

Ik ben hier

Nieuwe Veste produceerde in 2021 diverse voorstellingen, waaronder de voorstelling ‘Ik ben hier’. Een samenwerking met Digi-Taalhuis en Zout Speelt. Een prachtige belevenis over de wereld van de vluchteling in Breda.

Iedereen in Breda kent straks die plek, iedereen in Breda komt die ontmoetingsplaats in allerlei vormen regelmatig tegen. Die ontmoetingsplaats willen wij samen met de stad gaan vormgeven. Voor, door en met Breda.
Verbeelding Verbindt - Nieuwe Veste

Ontmoetingsplaats voor iedereen

Om onze netwerkorganisatie door te ontwikkelen, zijn we onze krachten nog beter aan het bundelen. Niet alleen met de makers van taal, creativiteit en kunst, maar ook met de inwoners van Breda. Zo ontstaat de rijke ontmoetingsplaats die we voor ogen hebben.

Als we praten over een ontmoetingsplaats bedoelen we dat letterlijk: onze culturele markthal is er voor iedereen en van iedereen! Ook digitaal bouwen we aan een ontmoetingsplaats: een digitaal platform waar je informatie kunt halen, maar ook brengen. Een platform van ons allemaal, waar behoeften en interesses van doelgroepen gedeeld worden. Waar inspirerende content op het gebied van taal, creativiteit en kunst ontstaat, wordt gedeeld en veel fans heeft.

Op digitaal vlak hebben we ervaring opgedaan met het platform ‘Summervibes’ tijdens de coronatijd. Ook het opzetten van de Educatiewijzer, waar allerlei aanbod voor het onderwijs op te zien is, heeft ons veel geleerd en gebracht.

Culturele Markthal

Hier, dichterbij dan je verwacht, ben je welkom.
Kom, doe mee.
Verander je gedachten, perspectief en gevoel.
Maak momenten die je niet meer vergeet.
Stel je open voor verrassingen én voor je het weet verras je jezelf.
Het is jouw buurt.
Hier, binnen en overal, ben je wie je wil zijn.
Geef je wat je wil geven. Neem je wat je wil nemen. Maak je, zoals jij het maken wilt.
Want in de buurt, is dichtbij. Samen, op afstand.
Maakt jij en ik, wij.
Dus dan ben jij aan de buurt.
Want wie meedoet, maakt mee.
Wie binnen is, is aan.
Altijd aan de buurt.
Daag jezelf en een ander uit om het eens anders te zien. Want wie beter kijkt, ziet zoveel meer.
Wie anders luistert, hoort beter. Wie groter voelt, voelt meer.
Herhaal en hermaak jouw eigen cultuur.
Hier is iedereen aan de buurt.
Welkom aan de buurt.

Ik wil me niet anders voelen, opletten of ik neutrale kleding draag, of drie keer zo hard mijn best doen als de rest. Ik ben meer dan alleen mijn kleur, meer dan alleen een vrouw, ik ben meer dan alleen Estelle, ik ben Estelle, een trotse vrouw van kleur.
Estelle Nduwimana is 22 jaar, studeert af aan de BUas en wil daar zijn waar je verandering kan creëren.

Lees het Interview

Culturele Markthal

Hier kun je je creativiteit de ruimte geven om die veelbelovende ideeën tot leven te brengen. Samen muziek maken en daar samen met anderen van genieten. Kunst ontdekken om de schoonheid ervan te ervaren. Kennis opdoen door de ander te ontmoeten. De taal beheersen om ook de ander te verstaan. Je eigen mening vormen om de wereld een stapje verder te brengen. Jezelf kunnen uiten omdat jij de moeite waard bent. Nieuwe Veste verbindt mensen met taal, kunst, creativiteit en elkaar. Zo helpen we het leven van Bredanaars rijker en beter te maken. Een leven lang. Dat doen we door samen met jou community's te bouwen rond lokaal relevante thema's. Hier ben jij aan de buurt!

Samen met lokale partners hebben we op het gebied van inclusie en diversiteit en jonge makers een aantal evenementen georganiseerd. Zo hebben jonge prijswinnende scholieren in samenwerking met Nieuwe Veste en Kunstbende Brabant hun talent laten zien in een mooie expositie. Ook zijn we samen met Bo Diversity begonnen aan een reeks Normbrekersevenementen rondom thema's als black lives matter en de heteronoom. Neem een kijkje bij de verschillende thema's en lees hoe de Culturele Markthal werkt.

Kijk hoe het werkt

Effect van corona

In 2021 zijn er twee peilingen gehouden naar de effecten van corona op de culturele sector, in maart en oktober. De peilingen zijn gehouden onder professionele cultuurorganisaties, amateurkunstverenigingen en zelfstandige makers. De uitkomsten van de twee peilingen binnen de amateurkunst komen goed overeen met de ervaringen vanuit Nieuwe Veste.

De coronapandemie heeft het merendeel van de amateurverenigingen financieel getroffen (70%) en bij meer dan de helft ervan gezorgd voor een terugloop in het ledenaantal. Toch zijn in de loop van 2021 de activiteiten weer door bijna iedereen opgestart. Hoewel er optimistisch naar het jaar 2022 wordt gekeken (‘we kunnen weer!’), moet er ook rekening gehouden worden met een verdere daling van het aantal leden of geen volledig herstel.

De coronacrisis gaf individuele amateurkunstbeoefenaars bij met name fotografie en schrijven een impuls: daar nam het aantal mensen dat hiermee aan de slag ging juist toe.

Doel is een spetterend festival waar de bonte variatie aan makers en creatievelingen uit de wijk zich kan laten zien en met mede-makers en publiek in contact kan komen.
BNDeStem

Buurten in de buurt: Creative Footprint

In elke wijk van Breda wonen mensen met verborgen talenten. Niet iedereen heeft de kans of de moed om zijn of haar talent aan het publiek te laten zien. Reden voor Nieuwe Veste om het festival Creative Footprint te organiseren. Hierbij komen in verschillende wijken schilders, makers, schrijvers, dansers en andere creatievelingen uit de buurt bijeen om samen hun ideeën voor een festival in de eigen buurt te bespreken. Dit festival vindt vervolgens daadwerkelijk plaats. Dit festival biedt een podium aan amateurkunstenaars om hun creativiteit met anderen te delen.

In 2021 vonden edities van Creative Footprint plaats in de wijken Hoge Vucht en Heuvel. Hobbyisten, parttime artiesten en amateurkunstenaars kwamen in de eigen buurt samen om te praten over creativiteit, ambities, kunstzinnige dromen en optredens. Deze inspiratiemiddagen vormden een laagdrempelige eerste stap naar samenwerking om de weg vrij te maken naar een podium in Breda.

Na de inspiratiemiddag kwam de volgende stap: een amateurkunstfestival in de wijk. Met alle ideeën voor een voorstelling, tentoonstelling of workshop is een festival in de eigen wijk georganiseerd. Hier konden amateurkunstenaars hun talent laten zien aan de rest van de buurt. Ervaring en niveau waren hierbij niet belangrijk. Alle amateurkunstenaars waren welkom, net als andere buurtbewoners die konden komen kijken naar en meedoen met allerlei creatieve activiteiten.

Wat cijfers op een rij

Laat je inspireren, word verrast en leer iets nieuws.

  • 7.301.472 bezoeken website bibliotheekbreda.nl
  • 8 podcasts Leesvoer met 730 luisteraars
  • 78% stijging in e-bookaccounts t.o.v. 2020
  • 3.992 gemiddelde uitleningen e-books per maand

Voorbeelden van projecten waarin we samenwerken: Boekstart, Bibliotheek op school (PO en VO), Cultuureducatie binnen- en buitenschools, Amateurkunst, Ontdek je talent, Sport- & Cultuurintro, Tijd van je Leven, Digi-Taalhuis, Erasmus + internationale projecten.

Voorbeelden van partners: Chassé Theater, Stedelijk Museum Breda, Mezz, Klavers Jansen, INOS, Zorg voor elkaar, Volksuniversiteit Breda, HaFaBra, Breda Actief, Surplus, Amateurverenigingen, Taal aanbieders non formeel, GGD, Dansnest, SMO, LKCA, Cubiss, Blenders, Het gevolg, Zout speelt, Podium Bloos, Kunst loc, enz.

Een plus een is drie

In 2021 is er door Nieuwe Veste weer veel samengewerkt met verschillende partners en stakeholders binnen Breda, de regio, landelijk en zelfs internationaal. Dat is in de kern onze netwerkrol. De samenwerking is altijd op basis van het principe 1+1=3. Dat wil zeggen, door samen te werken worden niet alleen de samenwerkende partijen, maar ook de stad en de betreffende doelgroep er beter van.

Nieuwe Veste had in 2021 met meer dan 50 partners een vast samenwerkingsverband. Vaak zijn het vormen van samenwerking die al jaren bestaan. Andere zijn juist in 2021 nieuw gestart.

Naast onze vaste collega-organisaties binnen het culturele veld in en buiten Breda, werken we ook nauw samen met organisaties in het onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn en zorg. En ook het bedrijfsleven, creatieve ondernemingen en makers, gemeente, provincie en landelijke organisaties zitten in een actief netwerk van Nieuwe Veste. In Breda werken we intussen ook veel binnen het sociale domein, bijvoorbeeld via de thematafels, en projecten als Verbeter Breda.

Bekijk ons financieel
jaaroverzicht

Klik hier

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen! nieuweveste.nl