met je klas naar het museum

Museumbezoek is van grote waarde in het kader van burgerschap. 


Volgens een onderzoek van Museum Boijmans van Beuningen draagt het o.a. bij aan het vergroten van historisch empathisch vermogen en tolerantie. Goed kijken is dan essentieel en dat moet je leren. Door daar al vroeg mee te beginnen vergroot je het plezier en de opbrengst van een museumbezoek. 'Museumbeleid' hoort bij het werk van de ICC'er: er voor de leerling een ontwikkelingslijn op uit zetten. 


In de klas kun je met de jongsten al de basis leggen van het waarnemen middels het inkopen van Kunsttastisch, zie EWB, waarmee in de klas de vijf zintuigen worden ingezet om dit te ontwikkelen. Een mooie basis voor het latere museumbezoek.


Er zijn vele mogelijkheden om met je klas naar een museum te gaan. Inventariseer bij je collega's ook welke museumbezoeken jullie via Museumschatjes willen organiseren en neem ze op in het jaarprogramma van je EWB. Jouw intermediair (Luydgarde, Lizet of Yvonne) kan je daarbij helpen.


Op die manier hou jij overzicht over het totale activiteitenpakket betreffende cultuureducatie.