Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van Stichting Nieuwe Veste:


Hilda Vliegenthart, directeur-bestuurder


Raad van Toezicht:

- Dhr. W.H. Meijer, voorzitter, lid remuneratiecommissie

- Mevr. M. Hament, vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie

- Dhr. JCM. Teunissen: lid

- Mevr. Mr. D. Muller: lid

- Dhr. S. Broeders, lid