Disclaimer

Nieuwe Veste centrum voor de kunsten heeft veel zorg besteed aan de vormgeving en inhoud van deze site. De informatie komt uit betrouwbare bronnen en we doen er alles aan om de website actueel en correct te houden. Mocht u toch informatie tegenkomen die volgens u niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan kunt u dit laten weten via info@nieuweveste.nl.

Auteursrecht

Deze website is eigendom van Stichting Nieuwe Veste.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website liggen bij Stichting Nieuwe Veste. U mag het materiaal op deze site alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Overname van (delen van) de site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Stichting Nieuwe Veste en vermelding van de bron (https://www.nieuweveste.nl).


Beeldmateriaal

De locaties van Nieuwe Veste worden over het algemeen gezien als openbare ruimte. Filmen en fotograferen in de openbare ruimte en publicatie van het beeldmateriaal valt dan ook onder ‘vrijheid van nieuwsgaring’ en is toegestaan. Nieuwe Veste maakt mogelijk beeld- en geluidsmateriaal van haar activiteiten voor publicitaire doeleinden. Bij publicatie van beeld- en geluidsmateriaal houdt Nieuwe Veste er rekening mee dat personen die zichtbaar in beeld komen, op een correcte/fatsoenlijke manier in beeld worden gebracht. Nieuwe Veste is niet aansprakelijk voor plaatsing van beeld- en geluidsmateriaal door derden.


Bij besloten bijeenkomsten, zoals voorstellingen en cursussen, wordt door de fotograaf altijd toestemming gevraagd aan degenen die herkenbaar in beeld komen. Fotograferen en het maken van beeldopnamen in besloten ruimtes zonder schriftelijke toestemming van de directie van Nieuwe Veste is niet toegestaan.


Er kan altijd bezwaar worden gemaakt tegen opname of publicatie van een afbeelding. Dit kan direct bij de fotograaf of achteraf via privacyofficer@nieuweveste.nl. Indien de fotograaf in opdracht van Nieuwe Veste werkt, wordt er met de bezwaren rekening gehouden en wordt de persoon niet herkenbaar meer in beeld gebracht. Indien er terecht bezwaar wordt gemaakt tegen een opname of het gebruik van bepaald beeldmateriaal, probeert Nieuwe Veste waar mogelijk de opnames en publicaties aan te passen en/of te verwijderen.


Nieuwe Veste gebruikt ook beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. Hiervoor wordt vooraf altijd schriftelijk toestemming gevraagd aan degenen die herkenbaar in beeld komen. Nieuwe Veste behoudt zich het recht voor de beelden te gebruiken voor verschillende promotionele doeleinden van Nieuwe Veste. De organisatie behoudt tevens het recht om de beelden wel of niet te gebruiken. De selectie van de beelden is dus in handen van Nieuwe Veste. Wij bewaren het beeldmateriaal voor een periode van maximaal 5 jaar. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via info@nieuweveste.nl.


Stichting Nieuwe Veste kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.