Nieuwe Veste

Breda enthousiast maken voor activiteiten op het gebied van taal, creativiteit en kunst. Dat is waar wij voor staan. Want meedoen brengt mensen bij elkaar en maakt het leven mooier. Je bent nooit te oud of te jong. Meedoen maakt je een rijker mens. Goed voor jou en voor een kleurrijk en levendig Breda.

Een magische ontmoetingsplaats vol taal, creativiteit en kunst

Taal en cultuur zijn belangrijk voor mensen. Daarom willen we iedereen er mee in aanraking brengen. Hoe? Stel je voor: heel veel leuke ontmoetingsplaatsen vol taal, creativiteit en kunst waar je altijd iets beleeft. Je laat je verrassen, je maakt iets, je leert iets en je ontmoet mensen die dezelfde of een totaal andere passie hebben. Muziek, dans, tekenen, schilderen, taal, debatteren, fotografie en 3D-printen. Iets geks, iets leuks… bedenk het maar en het kan. Natuurlijk zijn die ontmoetingsplaatsen zowel digitaal als op verschillende plekken in Breda. Bij ons en bij onze partners.


Wij brengen je actief in contact met die ontmoetingsplaatsen. We zoeken Bredanaars op in de buurten, wijken, dorpen en scholen. We maken ze enthousiast en dagen ze uit om mee te doen.

Taal, creativiteit en kunst omdat het belangrijk is

Iedereen heeft talent en is creatief. We willen je helpen om je eigen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dat doen we voor alle Bredanaars, de stad en de toekomst. Met taal leer je luisteren, spreken, lezen en elkaar begrijpen. Als je creatief aan de slag gaat, kun je jezelf en anderen verrassen. Je bedenkt dan nieuwe dingen! Kunst laat je met andere ogen naar de wereld kijken, waardoor het leven nog kleurrijker wordt

Taal, creativiteit en kunst voor iedereen!

Een rijk aanbod in de hele stad


We werken vaak samen met andere aanbieders van cultuur. Met een groot en gevarieerd cultuuraanbod willen we iedereen iets bieden. Activiteiten die het leven zoveel mooier maken! Met cursussen, lessen, exposities en andere culturele en creatieve activiteiten zorgt Nieuwe Veste voor een rijk cultuuraanbod en mooie ontmoetingen tussen mensen. Dat doen we in de hele stad, samen met onze partners en andere Bredase cultuuraanbieders. Vanuit onze eigen locaties, bij onze partners en op heel veel andere plekken in de stad.

Jong geleerd, oud gedaan

Samen met scholen in Breda geven we alle kinderen een culturele basis mee. We moedigen jongeren aan om hun blik op de wereld te verbreden en om samen aan de slag gaan. Samen muziek maken, dansen, toneelspelen, fotograferen of iets maken. Nieuwe Veste heeft steeds vaker activiteiten voor jongeren, op het gebied van creativiteit, digitale media en digitale vaardigheden. We verleggen onze grenzen, wat je ook mag verwachten van een plaats waar creativiteit en kunst zo belangrijk zijn.


We zijn er voor mensen voor wie toegang tot taal en cultuur niet vanzelf gaat. Onze bibliotheek zet zich al jaren succesvol in om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te helpen en brengt mensen samen die graag alleen of met elkaar lezen. Wij helpen ook mensen die graag digitaal vaardiger willen zijn en hierbij hulp kunnen gebruiken. Voor een goede aansluiting bij wat leeft in Breda werken we samen met culturele aanbieders, organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg & gezondheid en de inwoners van de stad. Samen met onze partners werken we aan een sociaal en cultureel levendig Breda.

Samen werken, samen sterker

Wij werken intensief samen met partners en culturele aanbieders in Breda. Steeds vaker nemen wij het initiatief en brengen we mensen en organisaties samen. We willen zeker niet alles zelf doen, en dat kan ook niet. Nieuwe Veste zelf is sterk in het ontwikkelen van multidisciplinaire projecten. Waar culturele aanbieders het niet alleen kunnen, springt Nieuwe Veste bij: ensembles, samen spelen, leuke combinaties van muziek & literatuur, culturele evenementen, broedplaatsen... We doen wat anders zou blijven liggen en wat de Bredase samenleving rijk en levendig maakt. En elke dag weer, merken we dat daar een grote behoefte aan is. Enthousiasme, verbazing, denkrimpels, dankbaarheid, zelfvertrouwen, vrolijke gezichten…. Daar doen we het voor.

 

Meer over: