Onderwijs: cultuureducatie

Cultuureducatie is serieus leuk!

Cultuureducatie is belangrijk. Niet alleen om te leren hoe je kleuren mengt of hoe je geluid uit een instrument krijgt, maar ook omdat je vaardigheden ontwikkelt die belangrijk zijn om je staande te houden in een voortdurend veranderende maatschappij.

Creativiteit ontwikkelen om je de ruimte te geven veelbelovende ideeën tot leven te brengen. Samen musiceren om anderen te laten genieten. Taal beheersen om de ander te kunnen verstaan. Een eigen mening vormen om de wereld een stapje verder te brengen. Kunst ontdekken om de schoonheid ervan te ervaren. Jezelf leren uiten omdat jij de moeite waard bent. Kunst en cultuur geven betekenis.

De persoonlijke ontwikkeling van kinderen stimuleren door hun talenten te laten opbloeien, om nu en straks te kunnen meedoen in een ingewikkelde maatschappij... dát is de kern van cultuureducatie.

Makelaarsfunctie Nieuwe Veste

Nieuwe Veste heeft de opdracht van de gemeente gekregen om de makelaars functie voor het onderwijs ten aanzien van Kunst & Cultuur op zich te nemen. 

Zo verzorgt een groot aantal organisaties en instellingen onder regie van Nieuwe Veste elk jaar een breed en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod, dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de scholen en – vooral – van de kinderen. Dit doen we met , hiermee biedt Nieuwe Veste alle basisscholen in Breda een afgewogen selectie van culturele activiteiten van geselecteerde aanbieders voor elk leerjaar.

Nieuwe Veste heeft de opdracht van de gemeente gekregen om de makelaars functie voor het onderwijs ten aanzien van Kunst & Cultuur op zich te nemen. Zo verzorgt een groot aantal organisaties en instellingen onder regie van Nieuwe Veste elk jaar een breed en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod, dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de scholen en – vooral – van de kinderen. Dit doen we met Kunst & Cultuur op School, hiermee biedt Nieuwe Veste alle basisscholen in Breda een afgewogen selectie van culturele activiteiten van geselecteerde aanbieders voor elk leerjaar. 

Onze taken bestaan uit:

  • het begeleiden van scholen bij het uitdiepen van hun Cultuureducatie visie
  • het ondersteunen van scholen bij het samenstellen en invoeren van hun jaarprogramma
  • het van scholen ondersteunen bij het aanvragen van subsidies
  • het ontwikkelen en organiseren van inspiratie, kennisdeling en scholing voor zowel het onderwijs als het culturele veld
  • het selecteren van passend cultuureducatie aanbod
  • het begeleiden van aanbieders bij het ontwikkelen en aanbieden van hun aanbod
  • het penvoedersschap voor Cultuur educatie met Kwaliteit 3 namens Breda op te nemen
  • aan te sluiten bij provinciale en landelijke netwerken

Aanbod Cultuureducatie Nieuwe Veste

Nieuwe Veste biedt ook aanvullend aanbod op scholen. Vanuit onze expertise op het gebied van taal, creativiteit en kunst leveren we in samenwerking met anderen een essentiële bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en burgerschap van alle inwoners in Breda voor een sociaal cultureel levendige en aantrekkelijke stad.

Met ons aanbod onderschoolse cultuureducatie willen we alle kinderen in Breda de mogelijkheid geven om breed kennis te maken met de verbeeldende kracht van taal, creativiteit en kunst en stimuleren we de ontwikkeling van creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden. Een leven lang.


Meedoen omdat je vertrouwen hebt in jezelf. Je creativiteit de ruimte geven om die veelbelovende ideeën tot leven te brengen. Samen muziek maken om de ander te laten genieten. Kunst ontdekken om de schoonheid ervan te ervaren. Kennis opdoen door de ander te ontmoeten. De taal beheersen om de ander te verstaan. Je eigen mening vormen om de wereld een stapje verder te brengen. Jezelf kunnen uiten omdat je de moeite waard bent. Ons aanbod is opgenomen in het Bredaase Platform Educatiewijzer Breda bij het domein Kunst & Cultuur.


Heb je een maatwerkvraag of wil je vakleerkrachten kunst en cultuur inzetten vanuit de werkdrukgelden? Vraag naar de mogelijkheden. We denken graag met je mee.


Heb je een maatwerkvraag of wil je vakleerkrachten kunst en cultuur inzetten vanuit de werkdrukgelden? Vraag naar de mogelijkheden. We denken graag met je mee.