Terug

Nieuwe Veste helpt bij aanvraag Bredapas 2024

Alle Bredapashouders die geen bijstandsuitkering ontvangen, hebben eind november 2023 een brief gekregen van de Gemeente Breda. In deze brief stond o.a. dat Bredapashouders de pas in 2024 opnieuw aan moeten vragen, als ze hier weer gebruik van willen maken.

Gratis lidmaatschap bibliotheek met de Bredapas

Bredapashouders krijgen korting op de lessen en cursussen van Nieuwe Veste en een gratis abonnement voor de bibliotheek.

 
Inloopspreekuren Bredapas 

Sommige Bredanaars hebben moeite met het online aanvragen van de Bredapas. Zij kunnen vanaf donderdag 18 januari terecht bij een van de inloopspreekuren in de bibliotheek: 

 Van 18 januari t/m 8 februari: iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Locaties: 

 • Nieuwe Veste bibliotheek centrum, Molenstraat 6 
 • Nieuwe Veste bibliotheek Noord, Heksenakker 37 
 • Nieuwe Veste bibliotheek Zuid, Allerheiligenweg 19 
 • Buurtpunt Hoge Vucht, Roeselarestraat 644 op donderdag (even weken) van 10.00 tot 12.00 uur 
 • Ontmoetingscentrum De Sleutel, Vlierenbroek 30 op dinsdag (oneven weken) van 13.30 tot 15.00 uur 


Meenemen naar inloopspreekuur 

Het is wel belangrijk dat Bredapashouders de volgende gegevens meenemen tijdens het inloopspreekuur: 

 • DigiD van aanvrager 
 • ID-bewijs van aanvrager en eventuele partner 
 • Voorletters, achternaam en geboortedatum kinderen (jonger dan 18 jaar) woonachtig op hetzelfde adres 
 • Bewijsstukken van alle inkomsten van aanvrager en eventuele partner 
 • Bankafschriften van de laatste drie maanden van alle bankrekeningen van alle inwoners op het adres (bankierenapp op mobiele telefoon of inloggegevens/reader van de bank) 
 • Bewijsstukken bezittingen (bijvoorbeeld kentekenbewijs auto)