Stichting Nieuwe Veste is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Donaties

Donateurs van culturele ANBI’s profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Alle voorwaarden vind je op de website van de belastingdienst.


Publicaties

De Algemeen Nut Beogende Instellingen geven inzicht in de organisatie. Op deze site is de benodigde informatie te vinden.