Ontdek je talent!

Ontdek je talent is een na-schoolse ontdekkingsreis voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het gaat verder dan alleen een keer kennismaken met een activiteit. Zes weken lang kunnen kinderen op een vast moment in de week in hun eigen wijk uitproberen waar hun talent ligt. Helemaal gratis!

Iets nieuws leren of iets nog beter kunnen, met Ontdek je talent kunnen kinderen zelf onderzoeken wat ze leuk vinden.

Zes weken lang elke week kunnen 4 tot 12-jarigen een activiteit uitproberen. Na schooltijd in de eigen wijk. Deelname is gratis. 

Ontdek je talent!-app
De cursussen staan op de site van Ontdek je talent! én in de app. Wil je het aanbod van Ontdek je talent! in jouw wijk bij de hand hebben? Download de app! 


Rijke Schooldag

Ontdek je Talent is een onderdeel van de Rijke Schooldag Breda.

Het onderwijs, Breda Actief, Surplus, Nieuwe Veste, kinderopvang en Gemeente werken hierin samen. De Rijke Schooldag is één van de beloften aan de stad van Verbeter Breda. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda

Wil je kind graag verder na Ontdek je talent!, maar is dit financieel niet haalbaar?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda betaalt het lesgeld voor kinderen uit gezinnen waar weinig geld is voor bijvoorbeeld dansles, judo, theaterklas, zwemles, muziekles of een andere hobby.

Hoe komt mijn kind in aanmerking voor vergoeding van het Jeugdcultuurfonds?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor muziekles, dans, theater, of een andere creatieve les. Het fonds kan ook een bijdrage leveren in benodigde attributen, zoals instrumenten of dansschoenen, tot een maximum van € 425,- per kind/per jaar.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. 

Ga voor meer informatie naar jeugdcultuurfonds.nl.