Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen.

Organisaties die zich net als Stichting Nieuwe Veste hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur.

Bekijk de 8 principes op de website van Cultuur ondernemen voor meer informatie.


Bestuur Stichting Nieuwe Veste

Beleidsplan