Media opvoeding & Ukkies

Voor een gezond mediamenu voor jonge kinderen is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met verschillende soorten media. Laat ze kennismaken met het feit dat je informatie op verschillende manieren kunt verzamelen: Lezen, spelen, kijken, luisteren en doen.


Bij media wordt al snel gedacht aan tablets, smartphones, computers, games, apps, connected toys en films. Maar media zijn breder. Zoals het Van Dale woordenboek het omschrijft zijn media: 'middelen om informatie over te dragen'. Dus ook boeken, de krant en tijdschriften vallen onder de groep media.

Voor een gezond mediamenu voor jonge kinderen is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met verschillende soorten media. Laat ze kennismaken met het feit dat je informatie op verschillende manieren kunt verzamelen: Lezen, spelen, kijken, luisteren en doen. Wissel verschillende media af; combineer ze met elkaar.


Meer informatie over (digitale) media kun je vinden op de website van de Media Ukkie Dagen.