Terug

Hulp bij aanvragen Energiebijdrage

Tot en met 29 februari a.s. kunnen Bredase huishoudens en met een laag inkomen en studenten een energiebijdrage aanvragen.

Het aanvragen gaat op dezelfde manier als de landelijke energietoeslag. De voorwaarden voor huishoudens met een laag inkomen zijn hier in te zien.

Update januari 2024:
Op 3 oktober 2023 jl. werd het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 door de Eerste Kamer goedgekeurd. Hierdoor is het bedrag van de Energiebijdrage inmiddels verhoogd van € 500,00 naar € 1.300,00. Bekijk de update van de gemeente Breda.

Ook voor uitwonende studenten met een laag inkomen en aantoonbare energielasten is er een regeling

Hulp nodig bij aanvragen?
Kom dan langs op:

Dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur

 • Bibliotheek Centrum, Molenstraat 6
 • Bibliotheek Noord, Heksenakker 37
 • Bibliotheek Zuid, Allerheiligenweg 19


Dinsdag (oneven weken) van 13.30 tot 15.00 uur

 • OC De Sleutel, Vlierenbroek 30


Donderdag (even weken) van 10.00 tot 12.00 uur

 • Buurtpunt Hoge Vucht, Roeselarestraat 644


Sociaal Raadslieden
Men kan voor de aanvraag Energietoeslag ook terecht bij het inloopspreekuur van Sociale Raadslieden, Willemstraat 20, Breda op donderdag tussen 9.00 en 10.30 uur en tussen 16.00 en 17.30 uur. 

Verplicht meenemen, hulp is anders niet mogelijk:

 • Legitimatiebewijs/verblijfsvergunning. (geen rijbewijs)
 • Alle inloggegevens DigiD
 • Mobiele telefoon
 • Bewijs recente energielasten (op dit bewijs moet het adres en naam aanvrager staan. Dit mag ook een bankafschrift van afschrijving energierekening zijn)
 • Recent bankafschrift met zichtbaar rekeningnummer en naam aanvrager
 • Kopieën van alle inkomsten aanvrager en eventuele partner van de afgelopen 3 maanden


Noodfonds
Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening konden in 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie.
Ook in 2024 kunnen zij weer een beroep doen op het Noodfonds.

In 2024 nemen energieleveranciers Budget Energie, Essent, ENGIE, Eneco, Greenchoice, Innova, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam deel aan het Noodfonds. De Rijksoverheid ondersteunt hun initiatief.