Terug

Voorjaarsbijeenkomst Kunst & Cultuur op School inspireert leraren uit het Primair Onderwijs

Op 10 april vond bij Nieuwe Veste de Voorjaarsbijeenkomst Kunst & Cultuur Op School plaats. Het is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst waar het onderwijs en culturele aanbieders uit Breda elkaar ontmoeten en inspireren om samen te komen tot mooi cultuuraanbod voor alle leerlingen van Gemeente Breda.

Het is tevens de aftrap van het nieuwe cultuureducatie schooljaar, want het onderwijs start nu met het samenstellen van een jaarprogramma met activiteiten op het gebied van kunst & cultuur voor schooljaar 24-25. Dit doen ze met behulp van Educatiewijzer Breda: hét digitale platform voor al het onderschools aanbod in het primaire onderwijs met als doel leerkrachten te ondersteunen met een breed aanbod van activiteiten waarmee zij hun lessen kunnen verrijken om zo de belevingswereld van kinderen te vergroten. 

 

Tijdens deze Voorjaarsbijeenkomst, in de concertzaal van Nieuwe Veste, konden scholen en aanbieders elkaar live ontmoeten. Dit jaar was er een nieuwe opzet en die bleek een succes! 23 levendige pitches door culturele aanbieders van hun eigen nieuwe programma’s, er was muziek van de Turkse zanger en Saz-speler Erkan Yalcin, een prachtige performance door 2 dansers van de Stilte. 

 

Samen met de netwerkmomenten waarin partijen elkaar snel wisten te vinden zorgden dit alles voor een zeer geslaagde netwerkmiddag. Een formule waarover scholen én aanbieders na afloop zeer waren te spreken. We zullen die daarom voortzetten bij de volgende editie in april 2025 .

Bekijk de terugblik