Monitor Cultuureducatie in Brabant

Team Kunst en Cultuur op School Breda ondersteunt scholen inhoudelijk bij de professionalisering en juiste inzet van leraren.

Vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit 3 kunnen we tot 2024 scholen hierbij financieel ondersteunen. De intermediair cultuureducatie is tussenpersoon en begeleidt de scholen bij het doen van de aanvraag voor subsidie. Zo zorgen we ervoor dat iedere basisschoolleerling toegang krijgt tot een uitgebreid aanbod lessen kunst & cultuur en meer!

Bijdrage Cultuureducatie met Kwaliteit
Nieuwe Veste draagt zo bij aan de aanpak voor Cultuureducatie met Kwaliteit in samenwerking met Kunstloc Brabant, KunstKwartier, CisT, Muzelinck, Huis 073 en Erfgoed Brabant. Een aanpak met mooie, ambitieuze plannen rondom visievorming, curriculumvernieuwing, professionalisering en kansengelijkheid.

Evaluatie
Samen maakten we de balans op en brachten we in kaart wat de belangrijkste opbrengsten zijn van CmK3 in de CmK-Monitor. Kortom: wat heeft de ondersteuning van CmK-scholen in Noord-Brabant, waaronder Breda, opgeleverd en welke zaken behoeven extra aandacht?

Deze eerste tweejaarlijkse meting is door het PON & Telos ontwikkeld en uitgevoerd.