Verbeelding Verbindt: Beleidsplan 2021-2024

Wij willen dat iedereen in Breda kennis kan maken met taal, creativiteit en kunst. Waarom? We kunnen dat met beleidstermen duidelijk maken. Dan vallen er woorden als persoonlijke ontwikkeling, burgerschap, een cultureel levendige stad. We kunnen het ook aan mensen vragen. Dan horen we over de betekenis die het heeft voor iedereen. Dat taal ervoor zorgt dat je mee kan doen door de ander te kunnen verstaan. Dat creativiteit je dingen laat doen die je niet van te voren kon bedenken. Dat kunst iets onomkeerbaars in beweging kan zetten waardoor je hetzelfde opeens met andere ogen bekijkt. Dat geeft betekenis. En niet eenmaal, of alleen als je jong bent. Een leven lang.


Wij geloven in onze opdracht en onze ambities. In onze plannen voor de komende vier jaren gaan we daarmee door en nemen we ook verdere stappen. We willen wat we doen nog beter maken, nog meer mensen bereiken, onze samenwerking met anderen nog verder uitbreiden. We willen ook een platform zijn voor iedereen om te kunnen halen en te brengen wat men wil en nodig heeft. Maar bovenal willen we dat iedereen in Breda een leven lang kan blijven leren, ontwikkelen, plezier hebben, verbinding maken.


In dit plan hebben we opgeschreven hoe we dat denken te gaan doen. Door het scheppen van een cultureel klimaat van creëren en ontwikkelen. Omdat verbeelding verbindt. Doe je met ons mee?​ 

Verbeelding Verbindt: Beleidsplan 2021-2024
Download

Beleidsplannen 2012-2020

Het beleid en de doelstellingen van Stichting Nieuwe Veste worden verwoord in de volgende documenten: