Privacyverklaring bibliotheek

Nieuwe Veste hecht grote waarde aan de veilige, vertrouwelijke en verantwoorde omgang met de persoonsgegevens van haar leden. In deze privacyverklaring informeren wij je over de persoonsgegevens die wij van je verwerken en de manier waarop wij dat doen.


Om onze diensten goed uit te kunnen voeren verzamelen we gegevens over jou. Nieuwe Veste gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Hiervoor hebben wij een aantal maatregelen genomen zoals het beveiligen tegen onrechtmatige toegang, gebruik van sterke wachtwoorden, controle op de invoer van gegevens, opslag van gegevens op servers die slechts voor een beperkt aantal medewerkers toegankelijk zijn en we verkopen je gegevens niet. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht, dus zij zullen jouw gegevens niet delen met derden.


In sommige gevallen delen we je gegevens met andere partijen als dat noodzakelijk is, zoals een softwareleverancier. Wij hebben hierover goede afspraken met hen gemaakt over gebruik, beveiliging en geheimhouding van je persoonsgegevens. We doen dat met een verwerkersovereenkomst. Deze partijen kunnen je persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.


In een uitzonderlijk geval kan het zijn dat een overheidsinstantie als politie of justitie ons verzoekt om gegevens van je door te geven. Dit doen we enkel als we dat echt wettelijk verplicht zijn.

Diensten van de bibliotheek

Om materialen uit te kunnen lenen, je lidmaatschap te beheren, je te informeren en je te kunnen helpen bij vragen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig, zoals: naam, adres, e-mail, geboortedatum, bankgegevens en uitleeninformatie. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een lidmaatschap te kunnen afsluiten.

Voor de toegang tot zowel de lokale als de online Bibliotheek wordt gebruik gemaakt van één landelijk inlogsysteem. Dit houdt in dat bibliotheekleden maar één gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben om in te loggen op de website van Nieuwe Veste en op de online Bibliotheek. Voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit landelijke inlogsysteem zijn de Koninklijke Bibliotheek en Nieuwe Veste gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.


Aanvullende diensten

Met je bibliotheekabonnement kun je ook gebruikmaken van aanvullende diensten zoals de online Bibliotheek, Muziekweb en gastlenen. Om het inloggen op onze online omgevingen eenvoudiger en efficiënter te maken en om toegang te verlenen tot zowel de diensten van Nieuwe Veste als andere bibliotheekdiensten zoals de online Bibliotheek (van de Koninklijke Bibliotheek) maken we gebruik van één landelijk inlogaccount.

In het kader van het landelijk inlogsysteem worden door Nieuwe Veste en de Koninklijke Bibliotheek de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
  • E-mailadres
  • Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer


Lidmaatschap Koninklijke Bibliotheek

Als lid van Nieuwe Veste - bibliotheek kun je gebruikmaken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Op de website www.bibliotheek.nl worden ook specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, moet je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aanmaken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van je lidmaatschapsgegevens van Nieuwe Veste - bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Als je gebruik maak van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kun je voor je rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.

Je kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.


CBS

Jaarlijks leveren wij gegevens (geboortedatum, geslacht, postcode, huisnummer) aan het CBS in het kader van: Wetenschappelijk en historisch onderzoek, statistiek en archivering in algemeen belang. Deze gegevens worden door het CBS gepseudonimiseerd, zodat ze niet meer direct herleidbaar zijn tot een persoon.


Websites of widgets van derden

Onze website bevat op een aantal pagina’s zgn. 'widgets van derden'. Widgets zijn kleine applicaties die wij hebben geïntegreerd in onze pagina’s, en waarover wij geen of slechts beperkt controle hebben. Nieuwe Veste kan geen garanties bieden omtrent de inhoud van de widgets of omtrent het privacybeleid van de leverancier van die 'widgets van derden'. De verantwoordelijkheid voor deze widgets ligt bij de leverancier ervan. Dit geldt ook voor links in onze pagina’s die verwijzen naar externe websites.


Gastlenen

Met je lidmaatschap bij de bibliotheek kun je gratis een gastleenlidmaatschap aangaan bij een andere bibliotheek. Je gaat er dan mee akkoord dat je thuisbibliotheek je gegevens automatisch doorstuurt naar de gastbibliotheek. Voor het gastleenlidmaatschap gelden de algemene voorwaarden van de gastbibliotheek. De thuisbibliotheek krijgt van de gastbibliotheek door welke materialen je bij de gastbibliotheek hebt geleend. Dit is nodig, omdat je materialen die je bij je gastbibliotheek hebt geleend, kunt inleveren bij je thuisbibliotheek.


Publieke netwerk Bibliotheek Nieuwe Veste

Je kunt bij nieuwe veste inloggen op ons publieke netwerk. Hier kun je gebruikmaken van een computer, internet en de printer. Je kunt inloggen met je bibliotheekpas of door een ticket aan te schaffen bij onze betaalautomaat. Je hebt hiermee de mogelijkheid bestanden op ons publieksdomein op te slaan die alleen op basis van inlogcode en wachtwoord toegankelijk zijn. Je bestanden worden na 6 maanden automatisch verwijderd, maar je kunt ze ook altijd zelf verwijderen. Printopdrachten worden maximaal 72 bewaard en direct na het printen verwijderd. Printopdrachten zijn alleen toegankelijk voor degene die de opdracht heeft gegeven. Alle (financiele) transacties zijn gepseudonimiseerd en worden 6 maanden bewaard.


Gratis wifi

Wij bieden gratis wifi aan in onze vestigingen via Publicroam. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, registreer je jouw mobiele nummer bij Publicroam en daarna kun je gebruik maken van onze veilige wifi. Wij hebben zelf geen toegang tot de accountgegevens die je bij Publicroam registreert.IDO (Informatiepunt Digitale Overheid)

Bezoekers kunnen bij ons terecht voor vragen over het regelen van overheidszaken en andere digitale vraagstukken. Onze medewerkers kunnen met je meekijken, wanneer ze op een andere manier de vraag niet helder krijgen. Soms heb je ook hulp nodig bij het invullen van je gegevens of moeten we je gegevens doorsturen naar een organisatie die je verder kan helpen. Als we dit doen, dan vragen we van tevoren of je hier bezwaar tegen hebt. Indien je nog hulp nodig hebt bij zaken waarvoor wij (bijzondere) persoonsgegevens van je moeten verwerken, dan kun je de bibliotheekmedewerker daar toestemming voor geven. Hiervoor vul je een toestemmingsformulier in. De bibliotheekmedewerker legt je uit waarvoor je toestemming geeft, dat je niet verplicht bent toestemming te geven en dat je je toestemming altijd weer kunt intrekken.

We leggen verder geen gegevens van je vast. We kunnen je informeren over overheidszaken, maar we kunnen geen inhoudelijk advies geven. Daarvoor verwijzen we je door naar iemand met de juiste kennis die je verder kan helpen. Dit doen we in principe direct telefonisch of we geven je de contactgegevens door. In een uitzonderlijk geval verwijzen we je door via e-mail, maar hiervoor vragen we je eerst je toestemming.Direct marketing

Nieuwe Veste maakt soms gebruik van direct marketing op basis van de rechtsgrond gerechtvaardigd belang. Voor de bibliotheek maken we hiervoor gebruik van Whize. Dit is een programma waarmee we onze leden in groepen kunnen onderverdelen. Op deze manier krijgen wij ons werkgebied beter in beeld en kunnen we leden gericht bibliotheekgerelateerde diensten aanbieden. Ieder lid kan altijd bezwaar maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvorming en/ of profilering en aangeven dat ze niet langer op die manier benaderd wensen te worden. Nieuwe Veste zal zich dan daaraan houden.Evenementen

Nieuwe Veste organiseert regelmatig evenementen, cursussen en workshops waaraan je kunt deelnemen door je ervoor aan te melden. Hiervoor registreren we je naam en contactgegevens. We hebben deze gegevens nodig om je te kunnen informeren over het evenement. Voor betaalde evenementen hebben we uiteraard ook je bankgegevens nodig om de betaling te kunnen verwerken.Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je gebruikmaakt van onze diensten. Je gegevens worden twee jaar na opzegging van het lidmaatschap verwijderd, mits je geen openstaande bedragen of transacties hebt. Wanneer je je abonnement niet verlengt, dan ontvang je na drie maanden een herinnering om je abonnement te verlengen. Als je hierop niet reageert, dan beschouwen wij dat als een opzegging en worden twee jaar na het vervallen van je lidmaatschap je gegevens verwijderd. Gegevens die we registreren voor evenementen, workshops en cursussen worden binnen een jaar verwijderd.Verbeteren van onze diensten

Wanneer je onze website bezoekt, dan worden er gegevens 'automatisch' verzameld: het type browser, browserinstellingen zoals venstergrootte, de website waar jij vandaan komt als je op onze website belandt, het soort apparaat (telefoon, laptop), de pagina’s die je bekijkt, de documenten die je bekijkt, en soortgelijke gegevens.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op jouw PC, laptop, tablet of telefoon worden opgeslagen om het gebruik van de site te vergemakkelijken. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je cookies altijd weer verwijderen in je browser. Hoe dit moet verschilt per browser. Wij verzamelen de bovenstaande gegevens met als doel het gebruik van onze website en onderdelen daarvan te analyseren en verbeteren. Dit stelt ons in staat onze diensten beter aan te passen aan jouw wensen en voorkeuren, zodat je efficiënter op onze site kunt handelen.Klant- en marketingonderzoek

Bij Nieuwe Veste zijn we altijd op zoek naar manieren om de dienstverlening voor onze klanten te verbeteren. Zo vragen wij je om ons te beoordelen met bijvoorbeeld vragenlijsten die wij aanbieden.

Deze ingevulde vragenlijsten kunnen niet worden herleid naar individuele cliënten, tenzij je zelf toestemming geeft met het invullen van je e-mailadres om contact met je op te nemen. Wanneer je hiervoor niet (meer) benaderd wilt worden, dan kun je met ons contact opnemen via info@nieuweste.nl.Gegevens die je zelf kunt beheren

Je hebt de mogelijkheid een aantal persoonlijke gegevens via de site te wijzigen. Dit geldt o.a. voor alias, e-mailadres en interesses. Ook kun je jouw mening over titels in de collectie via de site invoeren. Je kunt deze gegevens wijzigen nadat je bent ingelogd..

Op je persoonlijke profielpagina (bereikbaar via de optie 'Mijn bibliotheek' of via de Iguana app) heb je de mogelijkheid toegang tot de gegevens van andere gebruikers 'aan te vragen'. Deze functie biedt bijvoorbeeld ouders de mogelijkheid om op zeer eenvoudige wijze toegang te krijgen tot de gegevens van hun kinderen. Indien een lener (A) een andere lener (B) verzoekt om toegang tot zijn of haar gegevens, dan zal deze lener (B) daar expliciet toestemming voor moeten geven. Leners die op deze manier met elkaar 'verbonden' zijn beschikken over de mogelijkheid deze 'links' weer te verwijderen.


Uitleenhistorie

Je kunt zelf aangeven of de uitleenhistorie wel of niet wordt bewaard. De uitleenhistorie kan altijd worden uitgezet of weer geactiveerd. Je kunt zelf afzonderlijke titels uit de uitleenhistorie verwijderen. Deze gegevens worden zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekt. Je kunt zelf een export maken van je uitleengeschiedenis via Mijn Bibliotheek.


Interesses

Je kunt zelf een interesseprofiel aanmaken. Aan de hand van de interesses kun je e-mailberichten ontvangen met o.a. de nieuwste aanwinsten op de zelfgekozen gebieden. Je kunt zelf interesses toevoegen aan je profiel, of deze daar weer uit weghalen.


Nieuwsbrieven

Je kunt zelf instellen of je nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen of wilt stopzetten. Hiervoor moet je zijn ingelogd bij Mijn Bibliotheek.

Onze nieuwsbrieven maken mogelijk gebruik van zgn. webbakens. Het doel van een webbaken is vergelijkbaar met dat van een cookie. Wij gebruiken webbakens om beter te kunnen achterhalen welke onderdelen van onze nieuwsbrieven veel worden gebruikt, zodat wij onze diensten hierop kunnen aanpassen.Cameratoezicht

De meeste vestigingen van Nieuwe Veste zijn voorzien van cameratoezicht. Dat is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en producten. De opnamen kunnen enkel door medewerkers van Nieuwe Veste worden bekeken en alleen indien wij een incident vermoeden. We bewaren de opnames maximaal vier weken, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.Beeldmateriaal

De locaties van Nieuwe Veste worden over het algemeen gezien als openbare ruimte. Filmen en fotograferen in de openbare ruimte en publicatie van het beeldmateriaal valt dan ook onder ‘vrijheid van nieuwsgaring’ en is toegestaan. Nieuwe Veste maakt mogelijk beeld- en geluidsmateriaal van haar activiteiten voor publicitaire doeleinden. Bij publicatie van beeld- en geluidsmateriaal houdt Nieuwe Veste er rekening mee dat personen die zichtbaar in beeld komen, op een correcte/fatsoenlijke manier in beeld worden gebracht. Nieuwe Veste is niet aansprakelijk voor plaatsing van beeld- en geluidsmateriaal door derden.

Bij besloten bijeenkomsten, zoals voorstellingen en cursussen, wordt door de fotograaf altijd toestemming gevraagd aan degenen die herkenbaar in beeld komen. Fotograferen en het maken van beeldopnamen in besloten ruimtes zonder schriftelijke toestemming van de directie van Nieuwe Veste is niet toegestaan.

Er kan altijd bezwaar worden gemaakt tegen opname of publicatie van een afbeelding. Dit kan direct bij de fotograaf of achteraf via privacyofficer@nieuweveste.nl. Indien de fotograaf in opdracht van Nieuwe Veste werkt, wordt er met de bezwaren rekening gehouden en wordt de persoon niet herkenbaar meer in beeld gebracht. Indien er terecht bezwaar wordt gemaakt tegen een opname of het gebruik van bepaald beeldmateriaal, probeert Nieuwe Veste waar mogelijk de opnames en publicaties aan te passen en/of te verwijderen.

Nieuwe Veste gebruikt ook beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. Hiervoor wordt vooraf altijd schriftelijk toestemming gevraagd aan degenen die herkenbaar in beeld komen. Nieuwe Veste behoudt zich het recht voor de beelden te gebruiken voor verschillende promotionele doeleinden van Nieuwe Veste. De organisatie behoudt tevens het recht om de beelden wel of niet te gebruiken. De selectie van de beelden is dus in handen van Nieuwe Veste. Wij bewaren het beeldmateriaal voor een periode van maximaal 5 jaar. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via info@nieuweveste.nl.Je gegevens verwijderen, wijzigen of opvragen

Je kunt ons vragen je gegevens te wijzigen of te verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens volgens jou niet correct zijn, of in strijd met de wet, of je bent het niet eens met de verwerking. In zulke gevallen neem je contact op via info@nieuweveste.nl. De medewerker zal je om een identiteitsbewijs of een andere vorm van identificatie vragen om te controleren dat jij het bent. Binnen vier weken beslissen wat we gaan doen met jouw verzoek en laten je dat weten.


Een uitdraai van je gegevens ontvangen

Het is mogelijk om de gegevens die wij van je hebben verzameld te ontvangen. Als je contact opneemt via info@nieuweveste.nl, dan zal een medewerker ervoor zorgen dat je binnen vier weken, nadat we zeker weten wie je bent, een export van jouw gegevens ontvangt.Contact

Wij streven ernaar onze privacyverklaring zo goed mogelijk te beschrijven op deze pagina. Wanneer onze organisatie wijzigt, dienen we mogelijk ook onze privacyverklaring aan te passen..

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over onze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met onze Privacy Officer door een bericht te sturen naar: privacyofficer@nieuweveste.nl. Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming: Michiel Wilhelm michiel.wilhelm@privacyanders.nl

Ben je het niet eens met hoe Nieuwe Veste met je persoonsgegevens omgaat en kom je er samen met ons niet uit? Dan kun je een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).