Privacyverklaring Digi-Taalhuis

Digi-Taalhuis vindt het heel belangrijk om op een veilige, vertrouwelijke en verantwoorde manier om te gaan met de persoonsgegevens van haar gebruikers. Hieronder hebben we op een rij gezet wat we wel en niet doen met persoonsgegevens van onze gebruikers. Digi-Taalhuis is onderdeel van Nieuwe Veste- bibliotheek. Deze privacyverklaring is een aanvulling op die van de bibliotheek.

Welke gegevens bewaren we van je en waarom?

Het Digi-Taalhuis is er voor iedereen die moeite heeft met taal of digitale vaardigheden. We bieden cursussen aan of kunnen je doorverwijzen naar andere organisaties die je verder kunnen helpen. Hiervoor hebben we enkele gegevens van je nodig zoals: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, land van herkomst, geslacht, leertraject.


Het Digi-Taalhuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Contact met je kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

• Je deelname aan het betreffende product of dienst te kunnen verwerken.

• Het toezenden van onze nieuwsbrief.

• Analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

• Matches maken tussen taalvrijwilligers en anderstaligen.

• Verantwoording aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Je geeft ons toestemming om je gegevens te gebruiken. De medewerker van Digi-Taalhuis legt je uit waarvoor je toestemming geeft, dat je niet verplicht bent toestemming te geven en dat je je toestemming altijd weer kunt intrekken. Zonder toestemming kun je de meeste diensten van ons niet gebruiken.


Delen van persoonsgegevens met derden

In sommige gevallen geven we je gegevens door aan andere partijen als dat noodzakelijk is, zoals Stichting Het begint met taal. Wij hebben hierover goede afspraken met hen gemaakt over gebruik, beveiliging en geheimhouding van je persoonsgegevens. We doen dat met een verwerkersovereenkomst. Deze partijen kunnen je persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Verder verstrekken of verkopen wij nooit jouw persoonsgegevens aan andere partijen. 


Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je cursus is afgelopen, zullen je persoonsgegevens na twee jaar uit het systeem worden verwijderd. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens binnen een maand uit het systeem worden verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij we wettelijk zijn verplicht de gegevens langer te bewaren.


Verbeteren van onze diensten

Wanneer je onze website bezoekt, dan worden er gegevens 'automatisch' verzameld: het type browser, browserinstellingen zoals venstergrootte, de website waar jij vandaan komt als je op onze website belandt, het soort apparaat (telefoon, laptop), de pagina’s die je bekijkt, de documenten die je bekijkt, en soortgelijke gegevens.


Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op jouw PC, laptop, tablet of telefoon worden opgeslagen om het gebruik van de site te vergemakkelijken. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je cookies altijd weer verwijderen in je browser. Hoe dit moet verschilt per browser. Wij verzamelen de bovenstaande gegevens met als doel het gebruik van onze website en onderdelen daarvan te analyseren en verbeteren. Dit stelt ons in staat onze diensten beter aan te passen aan jouw wensen en voorkeuren, zodat je efficiënter op onze site kunt handelen.


Je gegevens verwijderen, wijzigen of opvragen

Je kunt ons vragen je gegevens te wijzigen of te verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens volgens jou niet correct zijn, of in strijd met de wet, of je bent het niet eens met de verwerking. In zulke gevallen neem je contact op via info@nieuweveste.nl. De medewerker zal je om een identiteitsbewijs of een andere vorm van identificatie vragen om te controleren dat jij het bent. Binnen vier weken beslissen wat we gaan doen met jouw verzoek en laten je dat weten.

Het is mogelijk om de gegevens die wij van je hebben verzameld in te zien of te ontvangen. Als je contact opneemt via info@nieuweveste.nl, dan zal een medewerker ervoor zorgen dat je binnen vier weken, nadat we zeker weten wie je bent, een export van jouw gegevens ontvangt.


Contact

Wij streven ernaar zo goed mogelijk te beschrijven hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Wanneer onze organisatie wijzigt, dienen we mogelijk ook onze privacyverklaring aan te passen..

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over onze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met onze Privacy Officer door een bericht te sturen naar: privacyofficer@nieuweveste.nl. Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming: Michiel Wilhelm michiel.wilhelm@privacyanders.nl

Ben je het niet eens met hoe Nieuwe Veste met je persoonsgegevens omgaat en kom je er samen met ons niet uit? Dan kun je een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).