Kunstmatige intelligentie

Maak kennis met Kunstmatige Intelligentie (AI)

Artificial Intelligence (AI) of Kunstmatige Intelligentie betekent het creëren van menselijke intelligentie via computers.


AI is in staat om menselijke eigenschappen na te bootsen en te overtreffen. Het herkent patronen en signaleert dingen die de mens niet ziet of wat (te) veel tijd kost. Men denkt vaak aan robots en science fictionfilms, omdat dit gelinkt wordt aan de mens. In werkelijkheid gaat het vooral om het interne systeem, waarmee op vele manieren de kwaliteit van het leven kan worden verbeteren.


Het doorgronden van en werken met AI wordt daarom steeds belangrijker. Het wordt nu al op veel terreinen toegepast. Vandaag de dag zijn al veel AI-technologieën diep geïntegreerd in het dagelijks leven. Virtuele assistenten, aanbevelingssystemen, gezichtsherkenning en autonome systemen zijn slechts enkele voorbeelden van AI-toepassingen die industrieën en de manier waarop mensen omgaan met technologie transformeren.

Korte geschiedenis van AI

De geschiedenis van kunstmatige intelligentie (AI) is een intrigerend verhaal van menselijke nieuwsgierigheid, technologische vooruitgang en wetenschappelijke ontdekkingen. De wortels ervan gaan terug tot de oudheid, waar Griekse en Egyptische mythen al verhalen vertelden over kunstmatige levensvormen. Het moderne tijdperk van AI begon echter in de jaren 50 van de 20e eeuw, met pioniers zoals Alan Turing, die de vraag stelde: "Kunnen machines denken?"


In de decennia die volgden, werden er verschillende benaderingen ontwikkeld om kunstmatige intelligentie te realiseren. Symbolische AI, gebaseerd op het manipuleren van symbolen en regels, domineerde aanvankelijk het veld. In de jaren 80 ontstond er echter een verschuiving naar neurale netwerken en machine learning, wat leidde tot meer geavanceerde AI-modellen.


Een mijlpaal in de geschiedenis van AI was de ontwikkeling van expertsystemen in de jaren 70 en 80, die kennis van experts gebruikten om problemen op te lossen op specifieke gebieden zoals geneeskunde en financiën. Maar de vooruitgang stagneerde en leidde tot wat bekend staat als de "AI-winter", een periode van verminderde financiering en interesse in AI-onderzoek.


De afgelopen decennia heeft AI echter een spectaculaire comeback gemaakt, dankzij doorbraken in machine learning, big data en rekenkracht. Deep learning, een subset van machine learning die geïnspireerd is op de werking van het menselijk brein, heeft AI naar nieuwe hoogten gestuwd, met toepassingen variërend van spraakherkenning tot zelfrijdende auto's.


Vandaag de dag is AI alomtegenwoordig, van virtuele assistenten op smartphones tot geavanceerde robots in fabrieken. De reis van AI is er een van voortdurende evolutie en belooft een toekomst waarin intelligente machines ons leven op ongekende manieren zullen verbeteren.

(tekst via ChatGPT)

Generatieve AI-tools

Teksten

Afbeeldingen

Muziek

Visie Rijksoverheid

Het Nederlandse kabinet heeft als één van de eerste EU-lidstaten een visie op generatieve AI ontwikkelt. 

Uitgangspunten Rijksoverheid van Generatieve AI in Nederland:

  • Wordt op een veilige manier ontwikkeld en toegepast.
  • Wordt op een rechtvaardige manier ontwikkeld en toegepast.
  • Dient het menselijk welzijn en de menselijke autonomie.
  • Draagt bij aan duurzaamheid en onze welvaart

Cursus Kunstmatige Intelligentie (AI)

3-delige cursus Volksuniversiteit Breda

Wil je meer leren over 'artificial intelligence' (AI)? Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden die het te bieden heeft; de voor- en nadelen?

Deze cursus is voor iedereen die Artificial Intelligence (AI) wil begrijpen en gebruiken:


• De basisprincipes: leer wat kunstmatige intelligentie is en hoe het onze maatschappij beïnvloedt.

• Toepassingen: ontdek hoe je AI kunt gebruiken om je dagelijkse leven makkelijker te maken.

• Strategieën: leer hoe je effectieve prompts (vragen & opdrachten) schrijft voor ChatGPT, Copilot, Stable Diffusion, en andere populaire AI programma’s.

• Ethiek: ontdek de vragen en uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van AI.


Deze cursus start op donderdag 16 mei en wordt gegeven bij AVANS Hogeschool Breda.

Koninklijke Bibliotheek

Ook de Koninklijke Bibliotheek (KB) maakt gebruik van kunstmatige intelligentie door de inzet van AI-systemen en AI-technieken die hun eigen prestaties kunnen verbeteren door te leren van ervaringen. 


Voor bibliotheekgebruikers zijn deze technieken niet altijd te zien, maar de resultaten daarvan vaak wel. 


Ook wordt AI o.a. ingezet voor het herkennen van teksten en afbeeldingen. Zo worden teksten in bijv. Delpher en DBNL steeds beter leesbaar en doorzoekbaar.


Op termijn zullen ook lokale bibliotheken gebruik maken van deze technieken om hun bezoekers en leden steeds beter van dienst te kunnen zijn bij hun zoektocht naar een goed boek of informatie.


Lees meer over AI in bibliotheken: