Onderwijs

De Makersbase biedt workshops en lessenreeksen aan voor primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Daarnaast begeleiden we leerkrachten en docenten middels teamtraining en inspiratiebijeenkomsten.


We werken op het kruisvlak van kunst & cultuur en wetenschap & techniek. Ons aanbod past binnen een programma voor cultuureducatie, onderzoekend en ontwerpend leren, burgerschapsvorming en 21eeuwse vaardigheden.