Tekenen met kinderen_ Het belang en plezier van een workshop door kunstenaar en docent Jos Thommassen

Een tekenworkshop door Jos Thommassen is een bijzondere ervaring voor elke leerling. Jos weet op een bijzondere manier kinderen het plezier bij te brengen van waarnemen en vormgeven op papier. Jos: Tijdens de tekenlessen gaat het over kijken, zien en doen’. Het is een prachtige manier om creativiteit aan te boren door het gebied in onze hersenen dat gaat over intuïtie, overzicht, durf en vertrouwen te stimuleren.

Creativiteit begint vaak met inzicht en vaardigheid. Bij tekenen ligt de drempel van de vaardigheid gunstig laag! Daarom is tekenen bij uitstek een het terrein om creativiteit te trainen!
Tekenen is, naast muziek, een fantastisch terrein om bezig te zijn op het gebied van intelligente improvisatie, het creëren van ideeën.

Humor en plezier zijn van groot belang, mede omdat ze zich beiden manifesteren in het moment zelf.
Jos: 'Het bijzondere is dat het vooraf lijkt alsof er te veel ongewisheid is, te veel vrijheid of zelfs chaos.... terwijl mijn manier van lesgeven ontzettend mooie resultaten oplevert. De meeste kinderen beweren na de les dat het hun mooiste tekening is’.

 Zoals Johan Cruijff het al zei: 'je gaat het pas zien als je het door hebt'. Elk helder inzicht begint met goed kijken.
 Het is van belang om steeds meer de kinderen te leren naar de tekening zelf te kijken in plaats van naar de betekenis. Uiteindelijk komt die betekenis dan weer dubbelop in kracht terug'.


De tekeningen, cartoons en karikaturen van Jos Thommassen zijn van een internationale allure. Mede om praktische redenen maakte hij begin jaren 90 een ommezwaai van puur abstract schilderwerk naar meer toegepaste tekeningen voor tijdschrift en krant met als resultaat duizenden publicaties, en vele exposities in binnen- en buitenland. Sinds het jaar 2000 heeft hij zich tevens toegelegd op lesgeven en heeft zich hierin op een geheel eigen wijze ontwikkeld tot een docent die zowel bij de jeugd, jongeren en volwassenen de potentie van het vak 'tekenen' optimaal weet te benutten. 

Workshops of lessen op school door Jos kun je aanvragen via Educatiewijzer Breda Nieuwe Veste-Beeldend in de klas