Onderwijs

Onderwijs

Cultuureducatie is serieus leuk!
Cultuureducatie is belangrijk. Niet alleen om te leren hoe je kleuren mengt of hoe je geluid uit een instrument krijgt, maar ook omdat je vaardigheden ontwikkelt die belangrijk zijn om je staande te houden in een voortdurend veranderende maatschappij. Door te tekenen leer je beter te kijken, door te zingen en muziek te maken leer je onder andere beter te luisteren. Spelenderwijs ontwikkel je je fantasie en prikkel je je nieuwsgierigheid.

Door leerlingen te confronteren met culturele activiteiten, komen onvermoede kanten van leerlingen naar boven. Ze ontdekken waar hun interesses en mogelijkheden liggen. Nieuwe Veste wil leerlingen vooral laten ervaren wat het is om zelf met kunst bezig te zijn.

.