Onderwijs » Onderwijs

Onderwijs

Cultuureducatie is serieus leuk!
Cultuureducatie is belangrijk. Niet alleen om te leren hoe je kleuren mengt of hoe je geluid uit een instrument krijgt, maar ook omdat je vaardigheden ontwikkelt die belangrijk zijn om je staande te houden in een voortdurend veranderende maatschappij. Door te tekenen leer je beter te kijken, door te zingen en muziek te maken leer je onder andere beter te luisteren. Spelenderwijs ontwikkel je je fantasie en prikkel je je nieuwsgierigheid.

Door leerlingen te confronteren met culturele activiteiten, komen onvermoede kanten van leerlingen naar boven. Ze ontdekken waar hun interesses en mogelijkheden liggen. Nieuwe Veste wil leerlingen vooral laten ervaren wat het is om zelf met kunst bezig te zijn.

Ondersteuning
Bij het vorm geven aan kunst- en cultuureducatie op jouw school kan Nieuwe Veste jou ondersteunen.
Dit doen wij door middel van:

- coaching en advies door één van onze consulenten aan scholen en aanbieders in Breda
- ontwikkelen van programma’s voor in de klas
- aanbieden van programma’s op maat van de school
- deskundigheidsbevordering van het team
- begeleiden van scholen in subsidietrajecten; zoals CmK2 (Cultuureducatie met Kwaliteit) en Muziekimpuls

 

Klik hier voor de Wegwijzer van De Ontdekking, vol informatie over hoe De Ontdekking werkt!


Team Onderwijs

Annette Truijens projectleider PO a.truijens@nieuweveste.nl
Eileen Beneken consulent cultuureduatie PO e.beneken@nieuweveste.nl
Lizet van Beek consulent cultuureduatie PO l.van.beek@nieuweveste.nl
Luydgarde Huiskamp  
consulent cultuureduatie PO
l.huiskamp@nieuweveste.nl
Yvonne van der Ham coördinator CultuurAcademie Breda y.van.der.ham@nieuweveste.nl
     
Algemene informatie   onderwijs@nieuweveste.nl
Bekijk het aanbod.


.