Kunst & Cultuur op School

Voor elk kind in Breda passend cultuureducatie aanbod.

Kunst & Cultuur op School biedt leerlingen thematische routes met een aantrekkelijk cultuuraanbod en voor leerkrachten is er scholing. Scholen kunnen rekenen op coaching en advies bij het uitwerken van hun visie en een cultuurprogramma op maat.

Het cultuuraanbod is breed en varieert van museum- en theaterbezoek (meemaken van kunst) tot muzieklessen volgen en theater maken (zelf maken van kunst). Nieuwe Veste zet zich in om samen met de culturele aanbieders in Breda aanbod te ontwikkelen en aanbieden passend in het onderwijs.

Passend cultuureducatie aanbod

Dat doen we door:

  • het geven van advies aan scholen over hoe ze hun cultuureducatie in kunnen richten van het ontwikkelen van een plan tot het uitwerken van het jaarprogramma
  • het begeleiden bij het aanvragen van subsidies
  • het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van aanbod op vraag van de school met culturele aanbieders uit Breda
  • het organiseren van Kunst & Cultuur op School - het cultuurmenu voor het basisonderwijs - zie magazine Kunst & Cultuur op School Breda 2024-2025 (pdf)
  • het uitzetten van deskundigheidsbevordering voor leekrachten doen we via CultuurAcademie Breda kijk op Educatiewijzer Breda

Educatiewijzer Breda

Met het aanbod van Kunst & Cultuur op School op Educatiewijzer Breda voorzien we scholen in Breda van kwalitatief hoogstaand en passend aanbod. We willen alle scholen, daarmee bedoelen we regulier onderwijs, Speciaal Basisonderwijs en het Speciaal Onderwijs in de gelegenheid stellen om een gevarieerd kunst en cultuur programma samen te stellen.

Educatiewijzer Breda is het platform waar wij het culturele aanbod presenteren voor al het onderwijs. De behoeften van het onderwijs staan hierin centraal. Nieuwe Veste heeft (lokale) aanbieders uitgenodigd om zich aan te melden voor Kunst & Cultuur op School. Aan de hand van vooraf geformuleerde criteria is vervolgens beoordeeld of aanbieders een goede aanvulling vormen op het reeds aanwezige aanbod en op Educatiewijzer Breda kunnen worden toegelaten.

Bekijk het aanbod van Kunst & Cultuur op school op Educatiewijzer Breda.

Mis je als school een aanbieder of bepaald aanbod in het overzicht, laat het ons weten, wij gaan er dan mee aan de slag.