Kunst & Cultuur op School (Voortgezet Onderwijs)

Kunst en cultuur zorgt voor verbinding.

Nieuwe Veste zet zich in om de het onderwijs op het gebied van taal, media en creativiteit. We helpen de scholen door de leerkrachten te ontlasten en samen te kijken naar passende programma's die ondersteunend zijn bij het curriculum van de school. Dit doen we samen met andere aanbieders in de stad. 

Waarom vinden we dit belangrijk?

Als een danser, beeldend kunstenaar, acteur, auteur, fotograaf of filmmaker in de klas komt, ontstaat er direct nieuwe energie. 

Door professioneel begeleide cultuureducatie komen jongeren in aanraking met verschillende creatieve disciplines en kunstenaars in een omgeving die daarbij hoort. Ze ontwikkelen en verdiepen zich in hun eigen interesses en talenten. Tegelijk worden ze uitgedaagd om probleemoplossend te leren denken en werken. En misschien het belangrijkste: behalve allerlei materialen, instrumenten, muzieksoorten en vak gerelateerde technieken leren ze ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze dachten. Ze ontdekken talenten en ontwikkelen belangrijke vaardigheden die nodig zijn voor het leren kennen van je eigen ik. 

Nieuwe Veste werkt al jaren samen met het onderwijs in Breda, basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het MBO. Soms gaat het om een verrassende kennismaking, een andere keer om een opfrissende vernieuwing of een verdieping van diverse creatieve disciplines, of een cultuurdag voor alle groepen 2.  Doorgaans formuleert de school de vraag en in overleg kijken wij samen met de school naar het bestaande aanbod. Denk daarbij ook aan het organiseren van workshops die gekoppeld worden aan een thema, (vakoverstijgende) projectweek, of juist vanuit burgerschap of persoonsontwikkeling.