Voorschoolse Educatie

Kinderen leren het meeste in de eerste vier jaar van hun leven. De peuterfase is hét moment om de basis te leggen voor de ontwikkeling van creativiteit en flexibiliteit. Nieuwe Veste zet zich daarom in om Cultuureducatie voor de voorschoolse educatie op de agenda te zetten.

Dat doen we door:

  • het voeren van gesprekken met kinderdagverblijven over het belang van cultuureducatie en hoe ze dat in kunnen zetten in hun programma
  • het uitzetten van deskundigheidsbevordering voor pedagogische medewerkers met CultuurAcademie Breda
  • het adviseren en bemiddelen bij het vinden van passend aanbod op vraag van de kinderdagopvang
  • het ondersteunen van culturele aanbieders bij het ontwikkelen van aanbod voor de doelgroep 0-4 jaar

Goed voor de emotionele ontwikkeling en de motoriek van peuters
Als peuters de wereld om zich heen kunnen ontdekken door middel van muziek, dans, beeldend en theater, vormen ze spelenderwijs een stevige basis, waar ze de rest van hun leven profijt van kunnen hebben. Met de workshops wordt de emotionele ontwikkeling gestimuleerd, waaronder expressie en fantasie. Daarnaast wordt zowel de grove als de fijne motoriek bevorderd. Kinderen die hierin een traject hebben doorlopen, beginnen met een flinke voorsprong aan de basisschool!

'Je hoeft het niet alleen te doen'
Onze boodschap is: ‘je hoeft het niet alleen te doen’. Samen met jou kunnen we de kinderen een breed spectrum aan cultuur laten beleven. We brengen expertise, geven inspiratie, tips en tools om zelf actiever met kunstdisciplines en culturele onderwerpen aan de slag te gaan. We ondersteunen en helpen ook graag mee bij het organiseren van bijzondere workshops en projecten.

Contact

Wens je meer informatie? ​Je kan contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: 
onderwijs@nieuweveste.nl