Terug

Charles Stulemeijer

Charles Stulemeijer werd op 20 september 1880 geboren in Rotterdam, als zoon van een schoenmaker en timmerman/aannemer. Het katholieke gezin Stulemeijer (ook vaak geschreven als Stulemeyer) verhuisde naar Breda in 1898. Charles trouwde in 1903 met de Waalse Ester Everard en ze kregen zes dochters en één zoon. Charles overleed op 24 januari 1968 te Breda en is begraven in het familiegraf op begraafplaats Zuylen. Charles was een veelbewogen en daadkrachtige man en entrepeneur.

De ondernemer


Hij richtte in 1898 samen met zijn broers Frans en Jacques-Marie de firma F.J. Stulemeijer op, die zich ontwikkelde tot de NV Internationale Gewapend-beton Bouw (IGB) in 1918 (een van de eersten in Nederland). De fabriek lag aan de Mark.


In 1919 richtte Charles de NV Hollandsche Kunstzijde Industrie (HKI), die o.a. samenwerkte met de Enka. Ook in het buitenland was de ambitieuze Charles zakelijk actief.


 


De katholiek


Als ondernemer nam hij deel aan katholieke werkgeversverenigingen. Hij was een progressieve ondernemingsleider. Door zijn meer conservatieve stadsgenoten werd hij daarom als de ‘rode’ Stulemeijer gekarakteriseerd. Hij voerde al in 1942 een ondernemingsraad in, toen daar nog geen wettelijke regelingen voor waren. Hij werd raadslid en kortstondig wethouder, maar daar kwam een eind aan door verdenkingen van belangenverstrengeling.


 


Maatschappelijk betrokken


Charles nam ook tijd om zich bezig te houden met maatschappelijke zaken. Hij was bijvoorbeeld betrokken bij de stichting van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum, sanatorium de Klokkenberg en de R.K. Handelshoogeschool in Tilburg. Ook stond hij aan de wieg van de golfbaan Toxandria in Molenschot. Hij droeg veel bij aan de werkgelegenheid, waarmee hij vele gezinnen onderhield.
Rooms Katholieke Openbare leeszaal en bibliotheek


Stulemeijer was in 1915 een van de oprichters van de RK Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Catharinastraat. Dit als tegenhanger van de Algemene Openbare Leeszaal en Bibliotheek.


In 1938 verhuisde de RK Openbare Leeszaal en Bibliotheek naar het Van Coothplein. Zijn adagium was: wat heeft het voor zin om de jeugd te leren lezen (en schrijven) terwijl (als ze dan de school verlieten) er (naast een kerkboek) geen gewone boeken of gedichten beschikbaar zijn om te lezen.


 


Borstbeeld


Tien jaar later in 1948 werd het borstbeeld van Charles Stulemeijer onthuld als eerbetoon aan hem als oprichter en voormalig voorzitter.


Het beeld verhuisde mee naar de latere bibliotheeklocaties aan de Karrestraat en de Molenstraat, maar het opschrift refereert aan het gebouw aan het Van Coothplein. Dit beeld is te vinden bij de hoofdingang van Nieuwe Veste aan de Molenstraat.


 


Stulemeijerbrug


In 1962 werd Charles geëerd met een plaquette op de brug over de Mark naar de huidige Backer en Ruebweg. Dit is vlak bij de plek waar ooit de betonfabriek was gevestigd. In 1963 kreeg de brug officieel de naam Stulemeijerbrug. Deze naamgeving is zeldzaam in Breda. Het is de enige combinatie van brug, plaquette en bijpassende brugnaam.</p>

Borstbeeld Charles Stulemeijer

Hoogte: ca. 40 cm

Materiaal: brons

Kunstenaar: Niel Steenbergen

Opschrift: ‘CH. Stulemeyer stichter van dit gebouw’

De buste staat op een betonnen voet, symbolisch voor Charles, groot geworden door gebruik van gewapend beton (zand, grind met daarin staal verwerkt) zijn specialiteit. Mede daardoor werden grote constructies en hoge gebouwen mogelijk.