Aanbieders Kunst & Cultuur op School


Het aanbod in de klas voor het primair onderwijs in Breda is te vinden op het platform Educatiewijzer Breda. Hier kunnen alle aanbieders van onderschoolse activiteiten zich presenteren aan de Bredase scholen voor het primair onderwijs.

De Bredase Onderwijs Besturen (BOB), Gemeente Breda, Nieuwe Veste, Breda Actief, Boerderij Wolfslaar, GGD-West Brabant, het netwerk Wetenschap & technologie en Verkeerseducatie hebben de handen ineengeslagen en bieden met Educatiewijzer Breda leerkrachten één plek waarop zij alle activiteiten kunnen bekijken en reserveren.

Van verkeersveiligheidslessen tot boetseer-workshops en van beweegweek tot natuurlessen en ideeën voor gezonde traktaties. Alle activiteiten waarmee leerkrachten hun lesprogramma’s kunnen verrijken zijn op één website te vinden.

Ontwikkelen van pilots in en met het onderwijs


Nieuwe Veste blijft zich inzetten voor het ontwikkelen van passend aanbod voor het onderwijs.

Hiervoor reserveren wij budget vanuit CmK. Aanbieders/ cultuurprofessionals die een activiteit (door)ontwikkelen of voor een eerste keer ter kennismaking van het aanbod een pilot op een van de scholen in Breda doen, kunnen vervolgens worden worden opgenomen op Educatiewijzer Breda.

Afspraken
Bij het ontwikkelen van een pilot is het van belang dat de aanbieder/ cultuurprofessional duidelijk het doel en een korte inhoud aangeeft, een lesbrief/ pakket ontwikkeld en het ontwikkelde materiaal ook met anderen deelt. Hiervoor worden vooraf afspraken gemaakt, zoals wat er gefactureerd mag worden.

Passend bij de behoefte van de school
De aanbieder/ cultuurprofessional mag op Educatiewijzer Breda zelf de tarieven bepalen. Echter voor het (door)ontwikkelen en uitvoeren van de pilot hanteren we de vergoedingstarieven die Nieuwe Veste hanteert voor inzet van zzp'ers. Daarbij krijgt de aanbieder/ cultuurprofessional ondersteuning van Nieuwe Veste (intermediair) en feedback van de school, om zo de activiteit passend te maken op de behoefte van de school en kansrijker in de afname.