Team Kunst & Cultuur op School

Het team Kunst & Cultuur op School. van Nieuwe Veste zet zich in om cultuureducatie op scholen naar een hoger plan te tillen. Samen met onze partners uit de culturele hoofdstructuur werken we aan de invulling van culturele thema’s die passen bij het ‘verhaal van Breda’. Alle kunstdisciplines – waaronder ook erfgoed en literatuur – komen daarbij aan bod.

Het is voor Nieuwe Veste, andere partijen uit de culturele hoofdstructuur, zelfstandige aanbieders van cultuureducatie, het amateurveld én het onderwijs van belang om samen vorm en inhoud te geven aan cultuureducatie. Zo creëren we aanbod dat ertoe doet en zorgen we ervoor dat onze gezamenlijke expertises, capaciteiten en kwaliteiten optimaal worden benut.

We denken graag met je mee. Onze rol is bemiddelend, ondersteunend en adviserend aan het onderwijs, speciaal (basis)onderwijs, kinder-dagopvang en het volledige cultuureducatieveld.

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen met betrekking tot onze projecten, workshops en overige activiteiten voor het onderwijs bij Nieuwe Veste? Neem dan contact op met een van onze teamleden of mail naar het algemene emailadres onderwijs@nieuweveste.nl.

In de brochure van Kunst & Cultuur op School vind je de tarieven die we hanteren in het onderwijs bij bemiddeling. advies, training en coaching.