Cultuureducatie met Kwaliteit 3


Nieuwe Veste werkt voortdurend aan de (door)ontwikkeling en verbetering van aantrekkelijke educatieve projecten en programma’s op het gebied van kunst- en cultuureducatie.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor de komende vier jaar ten behoeve van cultuureducatie in Noord-Brabant een rijks bijdrage van 7,3 miljoen euro toegekend voor de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3). De provincie Noord-Brabant en 54 gemeenten verdubbelen dit subsidiebedrag om in te zetten op professionalisering, kansen gelijkheid en verduurzaming van het cultuurcurriculum op scholen.

Toegang tot kunst en cultuur


Zeven cultuurinstellingen – waaronder Nieuwe Veste – dienden eind 2020 een uniek plan in om leerlingen in Noord-Brabant zo breed mogelijk toegang tot kunst en cultuur te bieden.

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg vonden elkaar in een samenwerking die het mogelijk maakt om de kwaliteit van cultuureducatie in Noord-Brabant verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken. Doordat bijna alle gemeenten meedoen, hebben vrijwel alle leerlingen in Noord- Brabant toegang tot cultuuronderwijs.

Noord-Brabant is de eerste provincie die zo’n grote gemeenschappelijke aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit deed. Dankzij de subsidiebeschikking kunnen de betrokken cultuur instellingen starten met het uitvoeren van de ambitieuze plannen, zoals:

  • het opzetten van een gezamenlijk scholingsaanbod;
  • de doorontwikkeling van de trajecten De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast, waarmee scholen in Noord-Brabant tot betekenisvolle cultuureducatie kunnen komen;
  • het samen werken aan kansengelijkheid voor iedere leerling in Noord-Brabant.

Passende cultuureducatie


Vanuit Nieuwe Veste gaan we meewerken aan de doorontwikkeling van de thema’s die provinciaal zullen worden opgepakt.

Hierbij betrekken we vanzelfsprekend de Bredase scholen en aanbieders. Maar bovenal continueren we vanuit Nieuwe Veste de reeds ingezette koers en blijven we ons inzetten voor het onderwijs in Breda. Zo zorgen we voor passende cultuureducatie die ieder kind kansen biedt om zich te ontwikkelen en zijn of haar eigen talenten te ontdekken.