Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Ongeveer € 8,5 miljard uit het Nationaal Programma Onderwijs gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leerkrachten helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken.

Het LKCA heeft een handreiking en inspiratie geschreven voor het onderwijs.
Hierin staan handige tips en ideeen hoe je als school cultuureducatie in kan zetten voor het NPO programma.


NPO in Breda

Scholen hebben voor de zomervakantie een meerjarenplan ingediend, passend bij de lokale situatie en gebruik makend van effectieve interventies uit een menukaart.

In Breda zijn drie speerpunten vastgesteld:

  • Talentontwikkeling
  • Veerkracht
  • Kansengelijkheid