(Media)Kunst & Technologie

Leerlijn (media)kunst is in actie!

Met de subsidie mediakunst en technologie op zak is Nieuwe Veste gestart met het organiseren van pilots en het invullen en aanvullen van het aanbod voor de leerlijn mediakunst en technologie. 

Samen met een andere culturele aanbieders en een aantal scholen uit Breda gaat Nieuwe Veste aanbod ontwikkelen voor het primair en het voorgezet onderwijs. In de lijn van de culturele ladekast is er een paar jaar geleden een theoretisch kader ontwikkeld rondom technologie en kunst, nu is de tijd rijp om hier handen aan voeten aan te geven.

Scholen en culturele aanbieders
De scholen die nu betrokken zijn:
OKBA Ifnoe Nafi, Nuts basisschool Teteringen, Brederocollege, OLV lyceum en het Newmancollege.

De Brabantse culturele aanbieders die meedoen zijn:
MU Hybrid art house, Jacoline de Heer van maakkracht, Blind walls galleryMakersbase, Explore Explore, Tightest Studio, JWOTTO en STRP.

Pakketten die aansluiten op activiteitenaanbod
Veel scholen laten weten dat er behoefte is om methodes zoals Blink te verrijken met cultuureducatie en te koppelen aan creativiteitsontwikkeling. Ook het onderzoekend en ontwerpend leren willen we in verbinding brengen met cultuureducatie. Voor een groot aantal scholen blijkt ook dat het hebben van de juiste materialen een struikelblok is. Hiervoor willen we een aantal pakketten samenstellen die aansluiten op het activiteitenaanbod en gaan we onderzoeken hoe de uitleen hiervan aan scholen kan worden georganiseerd.

21st century skills
Concreet willen we binnen 2,5 jaar met (Media)Kunst & Technologie op de scholen inspirerend, goed en interessant aanbod, wat past bij de lesstof op school, maar ook de creativiteit stimuleert. Ook willen we laten zien dat technologie overal is en voor iedereen bereikbaar is. Zelf maken hoort ook bij zelfredzaam zijn en eigenaarschap van je eigen proces. Allemaal onderdelen van de 21st century skills.

Scholen en aanbieders samen
We zetten in op ontwikkeling van passend aanbod van hoge kwaliteit voor het PO en VO. Dit doen we door pilots op te zetten. Scholen en aanbieders gaan samen aan de slag met de vragen van de school en ontwikkelen al doende, in de praktijk, aanbod wat ook echt bruikbaar is in de klas. Ook willen we de deskundigheid bevorderen bij de leerkrachten op school en de onderlinge uitwisseling stimuleren.

> Kunst en technologie (pdf)

Resultaten ontwikkeltraject
Nieuwe Veste deelt de resultaten van dit ontwikkeltraject met korte filmpjes op YouTube.