Onderwijs - S(B)O op de kaart


De stelling ‘One size doesn't fit all’ heeft geleid tot het traject ‘Cultuureducatie Speciaal onderwijs op de kaart’. Dit traject is door Nieuwe Veste in augustus 2020 geïnitieerd en werd uitgevoerd met subsidie uit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2+ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het traject is afgerond in december 2022.

Twee werelden ontmoetten elkaar tijdens dit traject; het culturele veld en het speciaal onderwijs. Tijdens deze ontmoetingen zijn er grenzen verkend en verlegd door simpelweg met elkaar in gesprek te gaan. Scholen maakten kennis met aanbod en gingen de samenwerking aan met voor hen soms nieuwe aanbieders. Het culturele veld maakte kennis met de enorme diversiteit aan doelgroepen binnen het speciaal onderwijs en de daarbij behorende uiteenlopende behoeften.

Leergemeenschap
Deze verdiepende kennismaking heeft geleid tot een van de grote opbrengsten: het ontstaan van een leergemeenschap, waarin Nieuwe Veste, S(B)O scholen uit Breda en lokale culturele aanbieders als gelijkwaardige partners een constructieve samenwerking zijn aangegaan. Dit is op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te blijven onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen om cultuurparticipatie mogelijk te maken. En dit zelfs in de breedte te vergroten voor alle leerlingen uit het S(B)O.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Deze verdiepende kennismaking heeft geleid tot een van de grote opbrengsten: het ontstaan van een leergemeenschap, waarin Nieuwe Veste, S(B)O scholen uit Breda en lokale culturele aanbieders als gelijkwaardige partners een constructieve samenwerking zijn aangegaan. Dit is op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te blijven onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen om cultuurparticipatie mogelijk te maken. En dit zelfs in de breedte te vergroten voor alle leerlingen uit het S(B)O.

Verdiepingsslag

Om de kwaliteit van het aanbod op Educatiewijzer Breda voor het speciaal onderwijs te waarborgen, worden nieuwe activiteiten gescreend en gescand. In pilots worden de educatieve programma's in de praktijk uitgetest op de school zelf. Samen met de school wordt de activiteit geëvalueerd en een advies voor plaatsing uitgebracht. Daarnaast wordt er een verdiepingsslag gemaakt door het organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten en inspiratiemomenten. Dit is voornamelijk voor de cultuurprofessional die de ambitie heeft om van betekenis te zijn voor het speciaal onderwijs en het speciaal onderwijs in Breda in het bijzonder.

Bekijk het verslag van het traject 'Speciaal (basis)Onderwijs op de kaart' (YouTube)