NPO regeling Brede Ontwikkeling 2023

We zijn verheugd om te laten weten dat we voor schooljaar 2023-2024 een aanvraag NPO - Brede ontwikkeling met Cultuureducatie hebben ingediend bij de Gemeente Breda en dat deze is gehonoreerd. 

Het betekent dat iedere (PO, SO en VSO) school € 2,50 per leerling kan ontvangen om zo meer aan cultuureducatie met leerlingen te kunnen doen. Hiermee hopen we kinderen een extra steuntje in de rug te geven na de coronapandemie en hiermee zichzelf en de ander via kunst en cultuur te ontdekken.

Hieronder staat hoe het werkt. Lees dus goed door en neem bij vragen contact met ons op: onderwijs@nieuweveste.nl.


Hoe werkt het?


Om deze gelden te kunnen ontvangen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De School laat uiterlijk 31 oktober 2023 weten of ze gebruik wil maken van de NPO regeling - Brede Ontwikkeling via Educatiewijzer Breda en de overeenkomst.

 • De School legt een bedrag van minimaal € 2,50 per leerling extra bij. 

  Dat betekent dat de school voor het schooljaar 2023-2024 minimaal € 12,50 per leerling inzet en tenminste € 17,50 per leerling besteedt aan cultuureducatie. (Eigen budget € 12,50, CmK bijdrage € 2,50 en NPO regeling - Brede Ontwikkeling € 2,50.) *

 • De gelden komen direct ten goede aan de leerlingen en kunnen niet ingezet worden voor scholing van leraren of materialen.

  De school boekt alsnog een receptieve activiteit voor de groepen als dat nog niet is gedaan.

  De leerlingen krijgen niet minimaal 2 (wat nu een voorwaarde is voor de CMK-bijdrage) maar 3 activiteiten in schooljaar 2023-2024. (Hier kan in overleg met de intermediair van afgeweken worden, als dit bijvoorbeeld betekent dat een kunstvakdocent meer ingezet wordt en er al wel een receptieve activiteit voor de groep is ingekocht.)

 • De school koopt het aanvullende programma in via Educatiewijzer Breda.

 • De school stuurt tenminste een afgevaardigde - contactpersoon cultuureducatie of leraar naar de najaarsbijeenkomst op 26 oktober 2023 en de voorjaarsbijeenkomst op 10 april 2024. Inspiratie, ontmoeting en kennisdeling staan daarin centraal.

 • De directeur evalueert de regeling samen met Nieuwe Veste op 10 april - 15:00 - 16:00 uur.

 • De school slaat het door de directeur ondertekende overeenkomst op op de beleidspagina van Educatiewijzer Breda, onder vermelding van NPO regeling - Brede Ontwikkeling.

 • De school factureert een bedrag van € 2,50 per leerling aan Nieuwe Veste, onder vermelding van: 'NPO regeling - Brede Ontwikkeling 2023 projectnummer P23-CMK 501' (Hoogte van het bedrag staat op de budgetpagina van Educatiewijzer Breda). 

 • Uiterste datum voor het versturen van de factuur is 16-6-2024.

* NOTE: vanuit OC&W wordt er vanuit het cultuurbudget € 16, - per leerling per jaar bijgedragen aan de lumpsum. Met deze voorwaarden vragen wij (Nieuwe Veste) dus aan de school om niet meer dan het minimale budget dat voor Cultuureducatie bedoelt is in te zetten.


De routing om dit budget aan te vragen is als volgt:

 • De school geeft op Educatiewijzer Breda op de budgetpagina aan of ze er gebruik van willen maken of niet.

 • De school vult en ondertekent het contract - deze vind je via deze link.

 • De school slaat het contract op de beleidspagina van Educatiewijzer Breda.

 • Nieuwe veste krijgt een melding en als alles klopt wordt het bedrag via de budgetpagina toegevoegd aan het budget van de school en zal de intermediair van de school contact opnemen met de ICC'er.

 • Aan het einde van het schooljaar (uiterlijk 16-6-2024) stuurt de school een factuur naar Nieuwe Veste om het bedrag over te maken.