Voorschoolse Educatie: Advies

De consulenten cultuureducatie van Nieuwe Veste zijn onafhankelijke bemiddelaars. Nieuwe Veste heeft van de gemeente Breda de opdracht gekregen deze stedelijke functie uit te voeren. ​Consulenten ondersteunen kinderdagverblijven bij het uitwerken van een visie op cultuureducatie, passend bij hun pedagogische visie en wensen. 

De consulent Cultuureducatie

  • maakt met het Kinderdagverblijf een 0-meting:
    wat is er al in huis en wat doet men al aan kunst & cultuur
  • ​ondersteunt bij het uitwerken van een cultuureducatieprogramma
  • attendeert ze op het actuele aanbod in de stad en helpt met verbinden met de aanbieder
  • ​adivseert bij mogelijke subsidies en ondersteunt bij het uitwerken van de aanvraag
  • adviseert aanbieders bij het ontwikkelen van cultuureducatie voor 0-4 jaar

Contact

Wens je een gesprek of meer informatie? Neem contact met ons op!