Voorschoolse Educatie: Coaching

Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk jonge kinderen in aanraking komen met kunst & cultuur, neemt deskundigheidsbevordering van de pedagogische medewerkers een steeds grotere plaats in. Dit kan binnen de disciplines muziek, dans en beeldend, gericht op peuters (2,5-4 jaar).

De coaching trajecten bestaan uit drie pijlers:

  • Training van de pedagogische medewerkers; na het volgen van de training ontvangen zij een certificaat.
  • Inspiratie in de vorm van voorbeeldlessen op de groepen.
  • Structurele voortzetting door middel van begeleiding van de muziekambassadeurs.

Kijk voor meer informatie met betrekking tot coaching onder CultuurAcademie Breda.

Contact

De gesubsidieerde training vindt plaats in samenwerking met CultuurAcademie Breda en kan op de eigen locatie worden gegeven.

Meer informatie? Stuur ons een mail!