Kunst en cultuur samen met de stad

Als een danser, beeldend kunstenaar, acteur, musicus, fotograaf of filmmaker in de klas komt, ontstaat er direct nieuwe energie. Door professioneel begeleide kunsteducatie komen jongeren in aanraking met verschillende creatieve disciplines en kunstenaars in een omgeving die daarbij hoort. Ze ontwikkelen en verdiepen zich in hun eigen interesses en talenten. Tegelijk worden ze uitgedaagd om probleemoplossend te leren denken en werken. En misschien het belangrijkste: behalve allerlei materialen, instrumenten, muzieksoorten en vaktechnieken leren ze ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze dachten.

Ondersteuning & Advies
Naast een aantal vaste producten levert Nieuwe Veste vooral maatwerk. We werken vraaggericht, door in gesprek te gaan met school. De visie, ideeën en het niveau van de school zijn altijd leidend. Behalve het ontwikkelen van aanbod kunnen de medewerkers van Nieuwe Veste directies, icc-ers en leerkrachten ook ondersteunen bij de ontwikkeling van eigen lessen of bij het organiseren van projectweken en cultuurdagen. Nieuwe Veste denkt graag mee en vertaald met de school de wensen van de school naar passende workshops, lessen en projecten.

Kennismaking – verdieping - specials
We zetten kunst in met als doel cultuurparticipatie te stimuleren en leerlingen kennis te laten maken met verschillende kunstvormen, materialen en technieken. Maar we zetten kunst ook in als middel om de ontplooiingskansen en talenten van kinderen te vergroten en het leren makkelijker te maken.

De projecten en lessen die we met u ontwikkelen passen bij het niveau en de behoefte van de leerlingen.

Van een eenmalige kennismakingsworkshop tijdens een cultuurdag, tot verdiepende lessenseries en trainingen voor docenten en speciale themaprojecten, Nieuwe Veste heeft samen met de aanbieders in de stad genoeg kennis en ervaring in huis om hier een succes van te maken.

Doorlopende leerlijn
Vijf Brabantse bureaus voor Onderwijs presenteerden in mei 2013 de ‘Culturele Ladenkast’, een praktisch instrument dat scholen helpt bij het realiseren van een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Ook voor Nieuwe Veste is dit een instrument om onze activiteiten nog beter mee te kunnen vormgeven en samen met scholen de kwaliteit van cultuureducatie te kunnen waarborgen.

Op maat
Steeds meer scholen willen cultuureducatie verbinden met het curriculum op school. Vaak kan dat met een kleine aanpassing opgepakt worden, maar soms is het een grotere vraag en gaan we samen kijken hoe we een product kunen ontwikkelen afgestemd op de wensen van de school.

Contact

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen met betrekking tot onze activiteiten voor het voortgezet onderwijs bij Nieuwe Veste?

Neem dan contact op met Kim Kokkelink

Tarieven

Voor workshops basisonderwijs geldt een basistarief van € 64.00 per uur per docent, exclusief materiaal- en reiskosten bij een minimale afname van 1,5 uur.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte, passend bij uw vraag.