Terug

Nieuwe Veste heeft kwaliteit op orde!

Nieuwe Veste heeft opnieuw het officiële kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet Nieuwe Veste aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Nieuwe Veste verankert hiermee taal, creativiteit en kunst voor iedereen in de stad, wijken en dorpen, voor nu en in de toekomst, voor een cultureel levendig Breda.

Een groot onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Nieuwe Veste de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten van Nieuwe Veste, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Taal, creativiteit en kunst voor iedereen

Nieuwe Veste is erg trots op de uitslag. Hilda Vliegenthart, directeur Nieuwe Veste: “Ik ben enorm trots op alle collega’s die elke dag met zoveel passie vele inwoners van Breda verrijken met taal, creativiteit en kunst. Onze leerlingenaantallen voor de cursussen & lessen zitten in de lift, de bibliotheekvestigingen Noord en Zuid zijn volop in beweging en de locatie in de Molenstraat is een warme kamer met amateuroptredens, studieplekken, ontmoeting en debat en cultuur. Ook op andere plekken is Nieuwe Veste actief, zoals bij de scholen, SNEQ, Pier 15, Stadspodium en de Stokvishallen. Een prachtige organisatie om leiding aan te geven, en nu met glans gecertificeerd!”.

Cultureel levendig Breda
Volgens de auditor van CBCT: “De nieuwe inrichting van de locatie aan Molenstraat biedt veel ruimte voor activiteiten van partners en organisaties op het gebied van taal, cultuur, zorg, onderwijs en het sociaal domein. De grote verandering is dat Nieuwe Veste hiermee een platformfunctie ontwikkelt, waarbij het eigen aanbod aanvullend is op het aanbod van andere organisaties en partijen. Dit blijkt uit de prachtige nieuwe fysieke ontmoetingsplaats en de inzet op de ontwikkeling van een digitaal platform voor iedereen in Breda. Deze verbindende en aanjagende rol van Nieuwe Veste versterkt taal, creativiteit en kunst voor de stad en draagt hiermee bij aan een cultureel levendig Breda.”

Toetsing kwaliteit bibliotheek- en cultuurorganisaties

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.