Terug

CURIO SCALA KRIJGT EEN BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Op dinsdag 16 mei tekenden Hilda Vliegenthart, directeur Nieuwe Veste, en Pieter de Rooij, directeur Curio scala, een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst starten Curio en Nieuwe Veste met het realiseren van een Bibliotheek op School op Curio scala in Teteringen. 


In deze schoolbibliotheek kunnen leerlingen gratis boeken lenen, zodat ze ook in hun vrije tijd in een boek kunnen duiken. Studenten en leerlingen kunnen zo ontdekken hoe leuk het is om te lezen én ze werken aan taal- en leesbevordering. Na de zomervakantie opent de bibliotheek haar deuren. 


Nieuwe Veste ondersteunt en faciliteert de school door de bibliotheek te voorzien van een startcollectie die aansluit op de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast komt er een leesconsulent op de school. Dit is iemand die zorgt dat de leescollectie op orde is en helpt met het organiseren, faciliteren en ondersteunen van docenten op het gebied van lezen en taal.


Zo zorgen Curio scala en Nieuwe Veste samen voor een fijne en rijke leesomgeving en dragen ze bij aan het leesplezier van Bredase leerlingen!